در آغاز کار باید وارد سایت آلپاری شوید. پس از ورود به سایت آلپاری ابتدا وارد کابین شخصی خود شوید.

در صورتی که با موبایل وارد میشوید مطابق با مرحله 1 پایین صفحه گزینه نسخه کامل را بزنید و در صورتی که با کامپیوتر شخصی ورود میزنید از مرحله دوم شروع نمایید.

مراحل زیرمجموعه شدن در بروکر آلپاری - امیر تریدر

مطابق با تصویر وارد قسمت حساب من و سپس اطلاعات شخصی شوید.

مراحل زیرمجموعه شدن در بروکر آلپاری - امیر تریدر

پس از ورود به حساب من و اطلاعات شخصی در قسمت کد معرف گزینه تغییر را انتخاب نمایید.

مراحل زیرمجموعه شدن در بروکر آلپاری - امیر تریدر

در قسمت مشخص شده کد 170000052 را وارد نمایید.

مراحل زیرمجموعه شدن در بروکر آلپاری - امیر تریدر


✅✅ پس از تغییر کد معرف خود به 170000052 به پنل شخصی خود در سایت امیرتریدر ورود کرده و با ارسال شماره کابین خود به لینک کانال VIP دسترسی پیدا نمایید.