ماشین حساب حجم معامله

راهنمای استفاده از ماشین حساب

یکی از ابزارهای مهم در کیف یک معامله گر مدیریت ریسک است. اندازه مناسب موقعیت کلیدی برای مدیریت ریسک و جلوگیری از هدر رفتن حساب شما در یک معامله است.

با چند ورودی ساده، ماشین حساب اندازه موقعیت ما به شما کمک می کند تا مقدار تقریبی واحدهای ارزی را برای خرید یا فروش پیدا کنید تا حداکثر ریسک خود را در هر موقعیت کنترل کنید.

برای استفاده از ماشین حساب اندازه موقعیت، جفت ارزی که معامله می کنید، اندازه حساب خود و درصدی از حساب خود را که می خواهید ریسک کنید را وارد کنید. ماشین حساب اندازه موقعیت ما بر اساس اطلاعاتی که ارائه می دهید اندازه موقعیت را پیشنهاد می کند.

$ 0
ریسک به دلار
0
ارزش هر پیپ
0
حجم معامله