تقویم اقتصادی فارکس

راهنمای استفاده از تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی یا ECONOMIC CALENDAR منبعی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد درباره اطلاعات اقتصادی مهمی که قرار است در اقتصادهای بزرگ منتشر شود و اثر بخش باشد، اگاه شوند. چنین رویدادهایی ممکن است شامل شاخص های آشنا مانند تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFPs) باشد. با استفاده از تقویم اقتصادی می توانید خود را برای تلورانس های بلقوه در قیمت های مارکت آماده کنید. هنگامی که یک رویداد در تقویم اقتصادی رخ می دهد انتظار می رود که یک دوره نوسان قیمت ایجاد شود که این مورد بستگی به انتشار داده ها در آن خبر دارد.

تاریخ زمان ارز ارز/کشور تأثیر توضیحات

واقعی پیش بینی قبلی

دوشنبه 03 اردیبهشت

4:45 قبل از ظهر
CNY CNY نرخ وام نخست ۱ ساله

3 3.45% 3.45%

CNY CNY نرخ نخست وام ۵ ساله

3 3.95% 3.95%

6:30 قبل از ظهر
NZD NZD تراکنش کارت اعتباری (سالانه)

1 2.1% 2.1%

8:00 قبل از ظهر
EUR EUR ضریب اطمینان مصرف کننده

-21 -23 -22.0

8:30 قبل از ظهر
EUR EUR (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه

-3 -3.9% -3.9%

EUR EUR (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه

0 -0.4% -2.6%

12:30 بعد از ظهر
EUR EUR ضریب اطمینان مصرف کننده

0 -5 -5

EUR EUR بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

0 88.0% 90.9%

EUR EUR Government Budget to GDP

0 -3.2% -3.6%

12:40 بعد از ظهر
EUR EUR BTP کوتاه مدت

0

1:30 بعد از ظهر
EUR EUR نرخ بیکاری

0 5.70% 5.6%

EUR EUR قیمت عمده فروشی (ماهانه)

0 0.3% 1.1%

EUR EUR قیمت عمده فروشی ( تغییرات سالانه)

0 2.6% 3.3%

GBP GBP سفارشات روند صنعتی کنفدراسیون صنایع بریتانیا

0 -15 -18

GBP GBP شاخص خوشبینی کسب و کار کنفدراسیون صنایع بریتانیا

0 2 -3

EUR EUR (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه

0 -0.3% -0.7%

EUR EUR (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه

0 -6.8% -7.9%

4:00 بعد از ظهر
CAD CAD (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه

0 -1.3% -1.7%

CAD CAD (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه

0 0.8% 0.7%

CAD CAD قیمت مواد اولیه (تغییرات سالانه)

0 -3.0% -4.7%

CAD CAD قیمت مواد اولیه (تغییرات ماهانه)

0 2.9% 2.1%

CAD CAD تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن نو

0 0.1% 0.1%

CAD CAD تغییرات سالیانه شاخص قیمت مسکن نو

0 -0.2% -0.4%

USD USD شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو

0 0.09 0.05

4:30 بعد از ظهر
EUR EUR BTF مزایده شش ماهه

0 3.706%

EUR EUR BTF مزایده دوازده ماهه

0 3.471%

EUR EUR BTF مزایده سه ماهه

0 3.814%

5:30 بعد از ظهر
EUR EUR ضریب اطمینان مصرف کننده آنی

0 -14.0 -14.9

6:00 بعد از ظهر
EUR EUR نرخ بیکاری

0 5.3% 5.2%

7:00 بعد از ظهر
USD USD مزایده بیل شش ماهه

0 5.155%

USD USD سه ماهه Bill مزایده

0 5.250%

EUR EUR سخنرانی لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا

0

سه شنبه 04 اردیبهشت

2:30 قبل از ظهر
AUD AUD فلش PMI خدمات بانک جودو

0 54 54.4

AUD AUD فلش PMI ساخت بانک جودو

0 47.9 47.3

AUD AUD فلش PMI ترکیبی بانک جودو

0 53.2 53.3

4:00 قبل از ظهر
JPY JPY برآورد مرکب شاخص مدیران خرید (پی ام آی) بانک جیبون

0 52 51.7

JPY JPY خدمات آنی شاخص مدیران خرید (پی ام آی) بانک جیبون

0 54 54.1

JPY JPY تولید آنی شاخص مدیران خرید (پی ام آی) بانک جیبون

0 48 48.2

7:05 قبل از ظهر
JPY JPY حراج 2 ساله JGB

0 0.187%

9:30 قبل از ظهر
EUR EUR (تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه

0 4.8% 3.8%

EUR EUR (تغییرات ماهیانه) تولیدات صنعتی

0 2.2% -3%

GBP GBP استقراض خالص بخش عمومی بانک های سابق

0 £-7.6B £-8.401B

GBP GBP استقراض خالص بخش دولتی

0 £-8.9B £-7.477B

10:45 قبل از ظهر
EUR EUR فلش PMI کامپوزیت HCOB

0 49 48.3

EUR EUR فلاش PMI ساخت HCOB

0 46.9 46.2

EUR EUR خدمات HCOB PMI Flash

0 48.9 48.3

11:00 قبل از ظهر
EUR EUR فلش PMI کامپوزیت HCOB

0 48.6 47.7

EUR EUR خدمات HCOB PMI Flash

0 50.6 50.1

EUR EUR فلاش PMI ساخت HCOB

0 42.8 41.9

11:30 قبل از ظهر
EUR EUR فلش PMI کامپوزیت HCOB

0 50.8 50.3

EUR EUR فلاش PMI ساخت HCOB

0 46.5 46.1

EUR EUR خدمات HCOB PMI Flash

0 51.8 51.5

GBP GBP سخنرانی BoE Haskel

0

11:45 قبل از ظهر
EUR EUR ECB سخنرانی فرناندز-بولو

0

12:00 بعد از ظهر
EUR EUR ضریب اطمینان مصرف کننده

0 -28 -29

GBP GBP S&P Global Composite PMI Flash

0 53 52.8

GBP GBP S&P Global Manufacturing PMI Flash

0 50.3 50.3

GBP GBP S&P Global Services PMI Flash

0 53 53.1

12:40 بعد از ظهر
EUR EUR 2-Year BTP Short Term Auction

0 3.31%

EUR EUR 5-Year BTP€i Auction

0 1.73%

EUR EUR 10-Year BTP€i Auction

0 2.02%

1:00 بعد از ظهر
EUR EUR Schatz مزایده دو ساله

0 2.84%

2:45 بعد از ظهر
GBP GBP سخنرانی قرص BoE

0

3:00 بعد از ظهر
EUR EUR سخنرانی ناگل بوندس بانک

0

3:30 بعد از ظهر
USD USD مجوزهای ساختمانی (ماهانه) نهایی

0 -4.3% 2.3%

USD USD پروانه های ساختمانی نهایی

0 1.458M 1.523M

4:25 بعد از ظهر
USD USD Redbook تغییرات سالیانه

0 4.9%

5:15 بعد از ظهر
USD USD S&P Global Manufacturing PMI Flash

0 52 51.9

USD USD S&P Global Composite PMI Flash

0 52.2 52.1

USD USD S&P Global Services PMI Flash

0 52 51.7

5:30 بعد از ظهر
USD USD فهرست محموله های تولیدی فدرال رزرو ریچموند

0 -11 -14

USD USD شاخص خدمات فدرال رزرو ریچموند

0 -5 -7

USD USD Richmond Fed شاخص توليد

0 -7 -11

USD USD فروش خانه جدید

0 0.668M 0.662M

USD USD تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز

0 2.7% -0.3%

7:00 بعد از ظهر
USD USD مزایده اسکناس ۴۲ روزه

0 5.285%

8:30 بعد از ظهر
USD USD دو ساله Note مزایده

0 4.595%

USD USD Money Supply

0

چهارشنبه 05 اردیبهشت

12:00 قبل از ظهر
USD USD (API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا

0 4.090M

2:15 قبل از ظهر
NZD NZD واردات

0 NZ$ 7.3B NZ$6.11B

NZD NZD صادرات

0 NZ$ 6.5B NZ$5.89B

5:00 قبل از ظهر
AUD AUD RBA تغییرات دوره ای میانگین پیراسته موسسه CPI

0 0.9% 0.8%

AUD AUD شاخص CPI ماهانه

0 3.4% 3.4%

AUD AUD میانگین وزنی RBA CPI (سالانه)

0 4.0% 4.4%

AUD AUD CPI

0 137.1 136.1

AUD AUD RBA میانگین وزنی CPI QoQ

0 0.8% 0.9%

AUD AUD تغییرات دوره ای نرخ تورم

0 0.8% 0.6%

AUD AUD (تغییرات سالیانه) نرخ تورم

0 3.4% 4.1%

AUD AUD RBA تغییرات سالیانه میانگین پیراسته موسسه CPI

0 3.8% 4.2%

8:30 قبل از ظهر
EUR EUR (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه

0 -4.8% -5.1%

EUR EUR (قیمت های صادرات (تغییرات سالیانه

0 -6.3% -6.9%

EUR EUR (قیمت های واردات (تغییرات سالیانه

0 -5.4% -5.9%

EUR EUR نرخ بیکاری

0 8.0% 7.8%

10:30 قبل از ظهر
EUR EUR سخنرانی ناگل بوندس بانک

0

11:05 قبل از ظهر
EUR EUR ECB Cipollone Speech

0

11:30 قبل از ظهر
EUR EUR IFO شرایط جاری

0 89 88.1

EUR EUR IFO پیش بینی

0 88.9 87.5

EUR EUR IFO شاخص شرایط تجاری

0 88.9 87.8

EUR EUR ضریب اطمینان مصرف کننده

0 97 96.5

EUR EUR اطمینان کسب و کار

0 89.5 88.6

CHF CHF شاخص احساسات اقتصادی

0 9.9 11.5

11:45 قبل از ظهر
EUR EUR سخنرانی ECB وارداتی

0

12:00 بعد از ظهر
EUR EUR اطمینان کسب و کار

0 -10 -11

12:40 بعد از ظهر
EUR EUR BOT مزایده 6 ماهه

0 3.765%

EUR EUR ECB Cipollone Speech

0

1:00 بعد از ظهر
EUR EUR مزایده اوراق قرضه ده ساله

0 2.38%

2:30 بعد از ظهر
USD USD شاخص خرید MBA

0 145.6

USD USD MBA درخواست رهن

0 3.3%

USD USD شاخص بازار وام مسکن MBA

0 202.1

USD USD MBA نرخ وام رهنی ۳۰ ساله

0 7.13%

USD USD شاخص بازپرداخت وام مسکن MBA

0 500.7

4:00 بعد از ظهر
CAD CAD (خرده فروشی به استثنا اتومبیل (تغییرات ماهیانه

0 0% 0.5%

CAD CAD (خرده فروشی (تغییرات سالیانه

0 1.1% 0.9%

CAD CAD (خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه

0 0.1% -0.3%

USD USD سفارشات کالاهای غیر دفاعی Ex Air

0 0.1% 0.7%

USD USD میزان سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه)

0 2.5% 1.3%

USD USD تغییرات ماهیانه سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح

0 1.2% 2.2%

USD USD میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای حمل و نقل (ماهانه)

0 0.3% 0.5%

CAD CAD فروش تولیدات اولیه (تغییرات ماهانه)

0 0.1% 0.7%

4:30 بعد از ظهر
EUR EUR اطمینان کسب و کار

0 -9 -10.4

4:45 بعد از ظهر
EUR EUR ECB مک کال سخنرانی

0

5:30 بعد از ظهر
EUR EUR بانک مرکزی اروپا-Schnabel سخنرانی

0

6:00 بعد از ظهر
USD USD EIA Heating Oil Stocks Change

0 -0.714M

USD USD EIA Refinery Crude Runs Change

0 0.131M

USD USD EIA Crude Oil Stocks Change

0 1.7M 2.735M

USD USD EIA Gasoline Stocks Change

0 -1.154M

USD USD EIA Crude Oil Imports Change

0 -1.991M

USD USD EIA Cushing Crude Oil Stocks Change

0 0.033M

USD USD EIA Distillate Fuel Production Change

0 -0.038M

USD USD EIA Distillate Stocks Change

0 -2.76M

USD USD EIA Gasoline Production Change

0 -0.025M

7:00 بعد از ظهر
USD USD 17-Week Bill Auction

0 5.240%

USD USD حراج 2 ساله FRN

0 0.190%

8:30 بعد از ظهر
USD USD پنج ساله Note مزایده

0 4.235%

9:00 بعد از ظهر
CAD CAD خلاصه مذاکرات BoC

0

پنج شنبه 06 اردیبهشت

12:30 قبل از ظهر
USD USD موازنه تجاری

0 $ -672M $-770.70M

2:31 قبل از ظهر
GBP GBP تولید خودرو (سالانه)

0 12.0% 14.6%

EUR EUR ضریب اطمینان مصرف کننده

0 71.5 69.5

3:20 قبل از ظهر
JPY JPY سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها

0 ¥1740B

JPY JPY سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی

0 ¥-1005.9B

3:30 قبل از ظهر
AUD AUD روز ANZAC

0

EUR EUR روز رهایی

0

NZD NZD روز ANZAC

0

EUR EUR روز آزادی

0

8:30 قبل از ظهر
JPY JPY شاخص همزمان نهایی

0 110.9 112.1

JPY JPY شاخص اقتصادی مقدم نهایی

0 111.8 109.5

9:30 قبل از ظهر
EUR EUR GFK اطمینان مصرف کننده گروه

0 -25.9 -27.4

10:15 قبل از ظهر
EUR EUR کسب و کار شاخص آب و هوا

0 100 100

EUR EUR اطمینان کسب و کار

0 102 102

10:30 قبل از ظهر
EUR EUR (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه

0 -7.0% -8.2%

EUR EUR بانک مرکزی اروپا-Schnabel سخنرانی

0

11:30 قبل از ظهر
EUR EUR بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا (ECB)

0

12:00 بعد از ظهر
EUR EUR (ورود توریست (تغییرات سالیانه

0 12.0% 7%

1:30 بعد از ظهر
EUR EUR موازنه تجاری

0 €-0.6B €-0.64B

GBP GBP (CBI) معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا

0 5 2

EUR EUR تعداد کل افراد جویای کار

0 2801.9K 2811.9K

EUR EUR شکایات مزایای بیکاری

0 -10.0K -15.8K

4:00 بعد از ظهر
USD USD میانگین مطالبات بیکاری 4 هفته ای

0 215.0K 214.5K

USD USD تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار

0 215K 212K

USD USD تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری

0 1814.0K 1812K

CAD CAD متوسط درآمد هفتگی (سالانه)

0 3.8% 3.9%

USD USD هزینه واقعی مصرف کننده QoQ Adv

0 2.8% 3.3%

USD USD تغییرات دوره ای شاخص بهای خالص PCE پیشرفته

0 2% 2%

USD USD GDP فروش QoQ Adv

0 3.1% 3.9%

USD USD تغییرات ماهیانه شاخص قیمت PCE پیشرفته

0 2% 1.8%

USD USD تغییرات دوره ای شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی پیشرفته

0 3% 1.7%

USD USD تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته

0 2.5% 3.4%

USD USD Adv مقالات عمده فروشی (ماهانه)

0 0.2% 0.5%

USD USD Retail Inventories Ex Autos (ماهانه) Adv

0 0.3% 0.4%

USD USD تعادل تجارت کالا

0 $-91.2B $-91.84B

5:30 بعد از ظهر
USD USD تغییرات ماهیانه پیش فروش مسکن

0 0.9% 1.6%

USD USD تغییرات سالیانه پیش فروش مسکن

0 -4.0% -7%

6:00 بعد از ظهر
USD USD EIA تغییر سهام گازطبیعی

0 50Bcf

6:30 بعد از ظهر
USD USD شاخص ترکیبی فدرال رزرو کانزاس

0 -5 -7

USD USD شاخص توليد فدرال رزرو بانک کانزاس

0 -7 -9

6:45 بعد از ظهر
EUR EUR سخنرانی ناگل بوندس بانک

0

7:00 بعد از ظهر
USD USD مزایده بیل چهار هفته ای

0 5.280%

USD USD مزایده بیل هشت هفته ای

0 5.275%

7:15 بعد از ظهر
EUR EUR سخنرانی Maundrer Bundesbank

0

7:30 بعد از ظهر
USD USD نرخ وام مسکن 15 ساله

0 6.39%

USD USD نرخ وام مسکن 30 ساله

0 7.10%

CAD CAD مزایده اوراق قرضه سی ساله

0 3.246%

8:30 بعد از ظهر
USD USD Note مزایده هفت ساله

0 4.185%

جمعه 07 اردیبهشت

1:30 قبل از ظهر
NZD NZD ANZ اعتماد مصرفی روی مورگان

0 89 86.4

2:31 قبل از ظهر
GBP GBP GFK اطمینان مصرف کننده گروه

0 -20 -21

3:00 قبل از ظهر
JPY JPY توکیو CPI سابق غذا و انرژی (سالانه)

0 2.7% 2.9%

JPY JPY تغییرات سالیانه سی پی آی خالص توکیو

0 2.2% 2.4%

JPY JPY تغییرات سالیانه سی پی آی توکیو

0 2.6% 2.6%

5:00 قبل از ظهر
AUD AUD تغییرات دوره ای قیمت های واردات

0 0.1% 1.1%

AUD AUD تغییرات دوره ای قیمت های صادرات

0 -0.3% 5.6%

AUD AUD (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه

0 2.6% 4.1%

AUD AUD تغییرات دوره ای PPI

0 0.6% 0.9%

6:30 قبل از ظهر
JPY JPY (BoJ)اعلام نرخ بهره بانک ژاپن

0 0% 0%

JPY JPY گزارش سه ماهه BoJ

0

9:30 قبل از ظهر
EUR EUR (خرده فروشی (تغییرات سالیانه

0 3.6% 4.7%

EUR EUR (خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه

0 0.2% 0.7%

10:15 قبل از ظهر
EUR EUR ضریب اطمینان مصرف کننده

0 92 91

10:30 قبل از ظهر
EUR EUR نرخ بیکاری

0 11.7% 11.76%

EUR EUR (خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه

0 0.6% 0.5%

EUR EUR (خرده فروشی (تغییرات سالیانه

0 0.8% 1.9%

11:30 قبل از ظهر
EUR EUR شاخص مدیران خرید (پی ام آی) توليد بانک اتریش

0 43.8 42.2

EUR EUR وام به شرکت ها (سالانه)

0 0.2% 0.4%

EUR EUR (تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول

0 0.5% 0.4%

EUR EUR وام به خانوارها (تغییرات سالانه)

0 0.3% 0.3%

EUR EUR Consumer Inflation Expectations

3 2.8% 3.1%

EUR EUR Guindos- سخنرانی بانک مرکزی اروپا

0

CHF CHF SNB Jordan Speech

0

12:00 بعد از ظهر
EUR EUR (خرده فروشی (تغییرات سالیانه

0 1.5% -5.6%

EUR EUR (خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه

0 0.7% -0.9%

1:30 بعد از ظهر
EUR EUR مجموع اعتبار (تغییرات سالانه)

0 1.7% 3.1%

2:30 بعد از ظهر
CAD CAD فشارسنج تجاری CFIB

0 52 52.7

4:00 بعد از ظهر
CAD CAD فروش عمده اولیه (تغییرات ماهیانه)

0 0.1% 0%

USD USD PCE تغییرات سالیانه شاخص بهای خالص

0 2.6% 2.8%

USD USD PCE تغییرات ماهیانه شاخص بهای خالص

0 0.3% 0.3%

USD USD PCE تغییرات سالیانه شاخص قیمت

0 2.6% 2.5%

USD USD PCE تغییرات ماهیانه شاخص قیمت

0 0.3% 0.3%

USD USD تغییرات ماهیانه درآمد شخصی

0 0.5% 0.3%

USD USD تغییرات ماهیانه مخارج شخصی

0 0.6% 0.8%

5:30 بعد از ظهر
USD USD انتظارات مصرف کننده میشیگان نهایی

0 77 77.4

USD USD شرایط فعلی میشیگان نهایی

0 79.3 82.5

USD USD تمایلات مصرف کننده نهایی میشیگان

0 77.8 79.4

USD USD انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان نهایی

0 3% 2.8%

USD USD نهایی انتظارات تورمی میشیگان

0 3.1% 2.9%

6:30 بعد از ظهر
CAD CAD موازنه بودجه

0 C$1.9B C$-2.1B

8:30 بعد از ظهر
USD USD تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز

0 511

USD USD تعداد کل دکل های بیکر هیوز

0 619

شنبه 08 اردیبهشت

3:30 قبل از ظهر
EUR EUR تولد پادشاه

0

EUR EUR Resistance Day

0

5:00 قبل از ظهر
CNY CNY Industrial Profits (YTD) YoY

0 12.0% 10.2%

یکشنبه 09 اردیبهشت

3:30 قبل از ظهر
CNY CNY روز اول ماه مه

0

دوشنبه 10 اردیبهشت

3:30 قبل از ظهر
JPY JPY Showa Day

0

8:00 قبل از ظهر
EUR EUR اطمینان کسب و کار

0 -4.4 -4.8

8:30 قبل از ظهر
EUR EUR ضریب اطمینان مصرف کننده

0 -9 -9.4

EUR EUR اطمینان کسب و کار

0 -12 -13

10:30 قبل از ظهر
EUR EUR ضریب اطمینان مصرف کننده

0 -11

EUR EUR اطمینان کسب و کار

0 -6.3

EUR EUR نرخ تورم اصلی (سالانه) Prel

0 3.3% 3.3%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی

0 3.1% 3.2%

EUR EUR تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی

0 0.5% 1.4%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی

0 3.3% 3.3%

EUR EUR تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی

0 0.5% 0.8%

11:30 قبل از ظهر
EUR EUR CPI نوردراین وستفالن (سالانه)

0 2.3%

EUR EUR CPI نوردراین وستفالن (ماهانه)

0 0.3%

EUR EUR CPI هسن (ماهانه)

0 0.3%

EUR EUR CPI هسن (سالانه)

0 1.6%

EUR EUR CPI براندنبورگ (ماهانه)

0 0.4%

EUR EUR CPI براندنبورگ (سالانه)

0 2.8%

EUR EUR بایرن CPI (ماهانه)

0 0.4%

EUR EUR بایرن CPI (سالانه)

0 2.3%

EUR EUR CPI بادن وورتمبرگ (سالانه)

0 2.3%

EUR EUR CPI بادن وورتمبرگ (ماهانه)

0 0.5%

EUR EUR CPI ساکسونی (ماهانه)

0 0.4%

EUR EUR CPI ساکسونی (سالانه)

0 2.5%

12:00 بعد از ظهر
EUR EUR اطمینان کسب و کار

0 2 1.8

EUR EUR ضریب اطمینان مصرف کننده

0 -21.9 -22.6

12:30 بعد از ظهر
EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته

0 1.5% 1.5%

EUR EUR انتظارات قیمت فروش

0 5.1 5.6

EUR EUR انتظارات تورم مصرف کننده

0 11.5 12.3

EUR EUR ضریب اطمینان مصرف کننده نهایی

0 -14.9

EUR EUR تمایلات صنعتی

0 -8.3 -8.8

EUR EUR خدمات تمایلات

0 6.9 6.3

EUR EUR تمایلات اقتصادی

0 97 96.3

EUR EUR تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته

0 0.4% 0.3%

EUR EUR (تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه

0 4.2%

12:40 بعد از ظهر
EUR EUR BTP مزایده ده ساله

0 3.67%

EUR EUR BTP مزایده پنج ساله

0 3.21%

1:00 بعد از ظهر
EUR EUR (تغییرات سالیانه) نرخ تورم

0 3.3% 3.18%

EUR EUR (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم

0 0.3% 0.55%

EUR EUR حراج 3 ماهه Bubill

0 3.702%

EUR EUR حراج 9 ماهه Bubill

0 3.473%

1:15 بعد از ظهر
EUR EUR حراج اوراق قرضه اتحادیه اروپا

0

1:20 بعد از ظهر
EUR EUR Bubill مزایده ۱۲ ماهه

3 3.328%

1:25 بعد از ظهر
EUR EUR حراج اوراق قرضه 5 ساله

2 2.628%

1:30 بعد از ظهر
EUR EUR تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی

0 0.6% 0.8%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی

0 -2.6% -8.7%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی

0 1.1% 0.1%

EUR EUR تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی

0 1% -3.4%

EUR EUR تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی

0 0.4% 0.3%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی

0 1.7% 1.7%

EUR EUR (خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه

0 1.8% -2%

EUR EUR (خرده فروشی (تغییرات سالیانه

0 1.0% 1.1%

EUR EUR (خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه

0 0.1% 0.6%

EUR EUR (خرده فروشی (تغییرات سالیانه

0 0.8% -0.4%

2:30 بعد از ظهر
EUR EUR اطمینان کسب و کار

0 -4.8 -5.4

3:30 بعد از ظهر
EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی

0 2.3% 2.3%

EUR EUR تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی

0 0.6% 0.6%

EUR EUR تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی

0 0.5% 0.4%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی

0 2.3% 2.2%

4:30 بعد از ظهر
EUR EUR BTF مزایده شش ماهه

0

EUR EUR BTF مزایده دوازده ماهه

0

EUR EUR BTF مزایده سه ماهه

0

6:00 بعد از ظهر
USD USD شاخص تولید بانک فدرال دالاس

0 -14.4

7:00 بعد از ظهر
USD USD مزایده بیل شش ماهه

0

USD USD سه ماهه Bill مزایده

0

10:30 بعد از ظهر
USD USD Treasury Refunding Financing Estimates

0

10:50 بعد از ظهر
EUR EUR Guindos- سخنرانی بانک مرکزی اروپا

0

سه شنبه 11 اردیبهشت

3:00 قبل از ظهر
JPY JPY نرخ بیکاری

2 2.5% 2.6%

JPY JPY نسبت مشاغل به متقاضیان کار

1 1.26 1.26

3:20 قبل از ظهر
JPY JPY تغییرات ماهیانه تولیدات صنعتی ابتدایی

3 3.4% -0.6%

JPY JPY تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی ابتدایی

-6 -6.6% -3.9%

JPY JPY (خرده فروشی (تغییرات سالیانه

1 2.5% 4.7%

JPY JPY (خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه

-1 0.6% 1.5%

4:30 قبل از ظهر
NZD NZD ANZ اطمینان کسب و ‍‍‍کار موسسه

14 24 22.9

5:00 قبل از ظهر
AUD AUD اعتبار مسکن (ماهانه)

0 0.3% 0.4%

AUD AUD تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی

5 5.0% 5.0%

AUD AUD تغییرات ماهیانه اعتبارات بخش خصوصی

0 0.4% 0.5%

CNY CNY PMI عمومی NBS

51 52.4 52.7

CNY CNY PMI غیر تولیدی NBS

51 52.2 53.0

CNY CNY NBS شاخص مدیران خرید (پی ام آی) توليد

50 50.3 50.8

AUD AUD برآورد اولیه خرده فروشی (تغییرات ماهانه)

0 0.2% 0.2%

5:15 قبل از ظهر
CNY CNY Caixin شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید

51 51 51.1

8:00 قبل از ظهر
EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی

2 3.0% 3.1%

8:30 قبل از ظهر
JPY JPY تغییرات سالیانه سفارشات ساخت و ساز

31 4.3% -11%

JPY JPY مسکن شروع می شود (سالانه)

-12 -7.6% -8.2%

EUR EUR (خرده فروشی (تغییرات سالیانه

-4 -2.2% -2.7%

EUR EUR (خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه

15 15.9% -4.2%

9:00 قبل از ظهر
EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی

1 0.9% 0.8%

EUR EUR تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی

0 0.1% 0.1%

EUR EUR مصرف خانگی (تغییرات ماهیانه)

0 0.2% 0.1%

9:30 قبل از ظهر
EUR EUR (قیمت های واردات (تغییرات سالیانه

-3 -3.8% -4.9%

EUR EUR تغییرات ماهیانه قیمت های واردات

0 0.1% -0.2%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی

2 1.4% -0.1%

EUR EUR تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی

0 0.5% -0.2%

EUR EUR (خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه

1 1.3% -1.5%

EUR EUR (خرده فروشی (تغییرات سالیانه

0 -2% -2.7%

10:15 قبل از ظهر
EUR EUR (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه

-7 -7.7% -5.5%

EUR EUR (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه

0 -0.5% -1.7%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی

2 2.1% 2.3%

EUR EUR تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی

0 0.5% 0.2%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی

2 2.2% 2.4%

EUR EUR تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی

0 0.5% 0.2%

10:30 قبل از ظهر
CHF CHF KOF شاخص های پیشرو اقتصادی

101 102.1 100.4

EUR EUR تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی

0 0.4% 0.7%

EUR EUR (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه

-6 -5.9% -6.4%

EUR EUR (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه

0 -0.3% -0.3%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی

-1 -0.8% -1.4%

EUR EUR تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی

0 0.3% 0%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی

2 1.9% 2.1%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی

3 4.0% 4.1%

EUR EUR تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی

0 0.7% 0.7%

EUR EUR تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی

0 0.6% 0.5%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی

3 4.0% 4.1%

11:25 قبل از ظهر
EUR EUR نرخ بیکاری

5 5.9% 5.9%

EUR EUR تغییر نرخ بیکاری

10 7K 4K

EUR EUR افراد بیکار

2 2.730M 2.719M

11:30 قبل از ظهر
EUR EUR نظرسنجی وام دهی بانک ECB

0

EUR EUR حساب جاری

0 €3.4B €5.13B

EUR EUR تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی

0 0.1% -0.5%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی

0 -0.2% -0.2%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته

0 0.4% 0.7%

EUR EUR تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته

0 0.1% 0.1%

12:00 بعد از ظهر
EUR EUR CPI

0 125.95

EUR EUR (تغییرات سالیانه) نرخ تورم

3 3.5% 3.6%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی

1 1.7% 2.1%

EUR EUR (نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه

3 3.3% 3.4%

EUR EUR تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی

0 0.3% 0.7%

EUR EUR (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم

1 1.4% 0.2%

EUR EUR تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی

0 0.7% 2%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی

2 2.4% 2.3%

GBP GBP تغییرات ماهیانه خالص پرداخت وام به افراد

0 £1.7B £3.075B

GBP GBP میزان قبول وام های رهنی

61 61K 60.5K

GBP GBP وام رهنی

0 £1.1B £1.65B

GBP GBP اعتبارات مصرف کننده بانک انگلیس

0 £ 1.6B £1.429B

GBP GBP عرضه پول M4 (ماهانه)

0 0.4% 0.6%

12:30 بعد از ظهر
EUR EUR موازنه تجاری

0 €-300.0M €-243.6M

EUR EUR (ورود توریست (تغییرات سالیانه

-16 15.0% -1.6%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی

0 0.2% 0.1%

EUR EUR تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی

0 0.1% 0%

EUR EUR (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه

0 0.8% 0.3%

EUR EUR (خرده فروشی (تغییرات سالیانه

-9 -7% -9.6%

EUR EUR (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه

0 -4% -4.3%

EUR EUR CPI - بازیابی

0

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی

1 1.2% 1.2%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی

0 1% 1.2%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم آنی

2 2.6% 2.9%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ تورم آنی

2 2.4% 2.4%

EUR EUR تغییرات ماهیانه نرخ تورم آنی

0 0.6% 0.8%

EUR EUR تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی

0 0.3% 0%

EUR EUR تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی

0 0.8% 1.2%

EUR EUR فلش CPI

126 126.1 125.3

GBP GBP مزایده پنج ساله خزانه داری

4 3.928%

1:00 بعد از ظهر
EUR EUR (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه

-8 -4.0% -8.9%

EUR EUR حراج 10 ساله Bund/g

2 2.30%

1:30 بعد از ظهر
EUR EUR (خرده فروشی (تغییرات سالیانه

0 1.2% 1%

EUR EUR (خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه

0 -0.5% -0.1%

EUR EUR سخنرانی کتاب ECB

0

4:00 بعد از ظهر
CAD CAD تغییرات ماهیانه تولید ناخالص داخلی

0 0.3% 0.5%

CAD CAD تولید ناخالص داخلی (ماهانه) Prel

0 0.1% 0.2%

USD USD هزینه اشتغال - QoQ دستمزد

1 0.9% 1.1%

USD USD هزینه اشتغال - QoQ مزایا

1 0.7% 0.7%

USD USD شاخص هزینه اشتغال کاهش یافت

1 1% 0.9%

4:25 بعد از ظهر
USD USD Redbook تغییرات سالیانه

5 5.3%

4:30 بعد از ظهر
USD USD شاخص قیمت مسکن

423 419.5 417.8

USD USD (شاخص قیمت مسکن (تغییرات سالیانه

7 5.9% 6.5%

USD USD تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن

1 0.1% -0.1%

USD USD S&P/Case-Shiller تغییرات ماهیانه قیمت مسکن

0 0.6% -0.1%

USD USD S&P/Case-Shiller تغییرات سالیانه قیمت مسکن

7 6.7% 6.6%

5:15 بعد از ظهر
USD USD پی ام آی شیکاگو

37 45 41.4

5:30 بعد از ظهر
USD USD اطمینان مصرف ‍‍کننده بانک مرکزی امریکا (CB)

97 104.0 103.1

6:00 بعد از ظهر
USD USD شاخص درآمد خدمات فدرال رزرو دالاس

0 3 4.0

USD USD شاخص خدمات فدرال رزرو دالاس

-10 -5 -5.5

چهارشنبه 12 اردیبهشت

12:00 قبل از ظهر
USD USD (API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا

4 -3.23M

12:30 قبل از ظهر
NZD NZD گزارش مالی ثبات مالی RBNZ

0

2:15 قبل از ظهر
NZD NZD نرخ مشارکت

71 71.9% 71.9%

NZD NZD هزینه کار فهرست (سالانه)

3 3.8% 3.9%

NZD NZD تغییرات دوره ایشاخص هزینه کار

0 0.8% 1%

NZD NZD تغییرات دوره ای نرخ استخدامی

0 0.3% 0.4%

NZD NZD نرخ بیکاری

4 4.2% 4%

2:30 قبل از ظهر
AUD AUD فینال PMI تولید بانک جودو

49 49.9 47.3

AUD AUD شاخص صنعت گروه Ai

-8 -4 -5.3

AUD AUD Ai شاخص ساخت و تولید گروه

-13 -6 -7.0

AUD AUD Ai شاخص ساخت گروه

-25 -14 -12.9

3:30 قبل از ظهر
EUR EUR روز کارگر

0

EUR EUR روز کارگر

0

CNY CNY روز اول ماه مه

0

EUR EUR روز کارگر

0

USD USD روز کارگر

0

EUR EUR Spring Day

0

EUR EUR روز کارگر

0

EUR EUR روز اول ماه مه

0

EUR EUR روز کارگر

0

EUR EUR روز کارگر

0

EUR EUR روز کارگر

0

EUR EUR روز کارگر

0

EUR EUR روز کارگر

0

EUR EUR روز کارگر

0

EUR EUR روز کارگر

0

EUR EUR روز کارگر

0

EUR EUR روز کارگر

0

EUR EUR روز کارگر

0

EUR EUR روز اول ماه مه

0

EUR EUR روز کارگر

0

EUR EUR روز کارگر

0

3:31 قبل از ظهر
EUR EUR AIB شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید

47 50.3 49.6

AUD AUD قیمت مسکن CoreLogic (ماهانه)

0 0.6% 0.6%

4:00 قبل از ظهر
JPY JPY شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید نهایی بانک جیبون

49 49.9 48.2

8:00 قبل از ظهر
EUR EUR (خرده فروشی (تغییرات سالیانه

4 2% 3.7%

8:30 قبل از ظهر
EUR EUR NEVI شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید

51 50.1 49.7

9:30 قبل از ظهر
GBP GBP تغییرات سالیانه قیمت مسکن در سراسر کشور

0 1.2% 1.6%

GBP GBP تغییرات ماهیانه قیمت مسکن در سراسر کشور

0 0.2% -0.2%

10:00 قبل از ظهر
AUD AUD قیمت کالاها (سالانه)

-11 -13% -14.9%

11:30 قبل از ظهر
EUR EUR S&P Global Manufacturing PMI

55 56 56.9

12:00 بعد از ظهر
GBP GBP S&P Global Manufacturing PMI Final

49 48.7 50.3

12:30 بعد از ظهر
GBP GBP مزایده Obligacion ده ساله

4 4.015%

1:30 بعد از ظهر
EUR EUR نرخ بیکاری

4 4.3% 4.1%

2:30 بعد از ظهر
USD USD شاخص خرید MBA

141 144.2

USD USD MBA درخواست رهن

-2 -2.7%

USD USD MBA نرخ وام رهنی ۳۰ ساله

7 7.24%

USD USD شاخص بازار وام مسکن MBA

192 196.7

USD USD شاخص بازپرداخت وام مسکن MBA

456 472.7

3:45 بعد از ظهر
USD USD ADP تغییر اشتغال

192 175K 208K

CAD CAD سخنرانی ماکلم، دولت BoC

0

4:00 بعد از ظهر
USD USD Treasury Refunding Announcement

0

5:00 بعد از ظهر
CAD CAD S&P Global Manufacturing PMI

0 50.2 49.8

5:15 بعد از ظهر
USD USD S&P Global Manufacturing PMI نهایی

0 49.9 51.9

5:30 بعد از ظهر
USD USD ISM شاخص مدیران خرید (پی ام آی) بخش تولیدی

0 50.0 50.3

USD USD ISM سفارشات جدید تولید

0 51.0 51.4

USD USD ISM قیمتهای تولید

0 55 55.8

USD USD ISM استخدام تولید

0 48.2 47.4

USD USD تغییرات ماهیانه هزینه ساخت و ساز

0 0.3% -0.3%

USD USD JOLTs کار را ترک می کند

0 3.5M 3.484M

USD USD JOLTs فرصت های شغلی

0 8.69M 8.756M

6:00 بعد از ظهر
USD USD اعلام نرخ بهره فدرال رزرو

0 5.5% 5.5%

USD USD EIA Gasoline Stocks Change

0 -0.634M

USD USD EIA Heating Oil Stocks Change

0 1.073M

USD USD EIA Refinery Crude Runs Change

0 -0.042M

USD USD EIA Crude Oil Stocks Change

0 -2.3M -6.368M

USD USD EIA Cushing Crude Oil Stocks Change

0 -0.659M

USD USD EIA Crude Oil Imports Change

0 -0.417M

USD USD EIA Distillate Fuel Production Change

0 0.178M

USD USD EIA Distillate Stocks Change

0 1.614M

USD USD EIA Gasoline Production Change

0 -0.275M

7:00 بعد از ظهر
USD USD 17-Week Bill Auction

0 5.240%

10:00 بعد از ظهر
USD USD کنفرانس مطبوعاتی فدرال‌رزرو

0

پنج شنبه 13 اردیبهشت

2:15 قبل از ظهر
NZD NZD (تغییرات ماهیانه)مجوزساخت

0 -6.3% 14.9%

3:20 قبل از ظهر
JPY JPY سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها

0 ¥-492.4B

JPY JPY سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی

0 ¥648.1B

JPY JPY صورت جلسه سیاست گذاری پولی بانک انگلیس

0

3:30 قبل از ظهر
EUR EUR روز کارگر

0

EUR EUR روز کارگر

0

CNY CNY روز اول ماه مه

0

5:00 قبل از ظهر
AUD AUD تغییرات ماهیانه صادرات

0 -2.2%

AUD AUD تغییرات ماهیانه واردات

0 4.8%

AUD AUD موازنه تجاری

0 A$7.30B A$7.280B

AUD AUD پروانه های ساخت ابتدایی (ماهانه)

0 3% -1.9%

AUD AUD تاییدیه های خانه خصوصی (ماهانه) Prel

0 -6.3% 10.7%

7:05 قبل از ظهر
JPY JPY سه ماهه Bill مزایده

0 0.0089%

8:15 قبل از ظهر
CAD CAD سخنرانی ماکلم، دولت BoC

0

8:30 قبل از ظهر
JPY JPY ضریب اطمینان مصرف کننده

0 39.7 39.5

10:00 قبل از ظهر
CHF CHF (خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه

0 0.8% -0.1%

CHF CHF (خرده فروشی (تغییرات سالیانه

0 0.2% -0.2%

CHF CHF (تغییرات سالیانه) نرخ تورم

0 1.1% 1%

CHF CHF (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم

0 0.1% 0%

CHF CHF CPI

0 107.1

10:30 قبل از ظهر
CHF CHF ضریب اطمینان مصرف کننده

0 -16 -41.1

EUR EUR افراد بیکار

0 280.0K 291.5K

EUR EUR نرخ بیکاری

0 6.8% 6.9%

10:45 قبل از ظهر
EUR EUR PMI تولید HCOB

0 50.8 51.4

11:00 قبل از ظهر
CHF CHF procure.ch شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید

0 45.5 45.2

11:15 قبل از ظهر
EUR EUR PMI تولید HCOB

0 50 50.4

11:20 قبل از ظهر
EUR EUR نهایی PMI ساخت HCOB

0 44.9 46.2

11:25 قبل از ظهر
EUR EUR نهایی PMI ساخت HCOB

0 42.2 41.9

11:30 قبل از ظهر
EUR EUR نهایی PMI ساخت HCOB

0 45.6 46.1

EUR EUR (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه

0 -0.3% -1%

EUR EUR (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه

0 -9.7% -10.8%

12:30 بعد از ظهر
EUR EUR (خرده فروشی (تغییرات سالیانه

0 1.9% 5.1%

EUR EUR (تغییرات سالیانه) نرخ تورم

0 1.6% 1.2%

EUR EUR (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم

0 0.2% 0.4%

EUR EUR نرخ بیکاری

0 11.0% 11%

EUR EUR ثبت نام خودرو جدید (تغییرات سالیانه)

0 2.5% -6.2%

EUR EUR ثبت نام خودرو جدید (تغییرات سالیانه)

0 3.2% -1.5%

EUR EUR OAT مزایده ده ساله

0 2.87%

EUR EUR حراج 20 ساله OAT

0 3.15 %

EUR EUR حراج 30 ساله OAT

0 3.38%

1:00 بعد از ظهر
USD USD فهرست مدیران لجستیک LMI

0 58.3

1:30 بعد از ظهر
EUR EUR (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه

0 -1.2% -0.9%

EUR EUR فروش خودرو جدید (سالانه)

0 7.5% -4.7%

EUR EUR (تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه

0 1.1% 1%

EUR EUR (تغییرات ماهیانه) تولیدات صنعتی

0 -0.2% 0.4%

3:00 بعد از ظهر
USD USD چلنجر کاهش شغل

0 91.0K 90.309K

4:00 بعد از ظهر
USD USD تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری

0 1800K 1781K

USD USD تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار

0 212K 207K

USD USD میانگین مطالبات بیکاری 4 هفته ای

0 214K 213.25K

USD USD موازنه تجاری

0 $-69.1B $-68.9B

USD USD تغییرات فصلی هزینه واحد نیروی کار مقدماتی

0 3.3% 0.4%

USD USD صادرات

0 $260.0B $263.0B

USD USD بهره وری غیر کشاورزی ابتدایی

0 0.8% 3.2%

USD USD واردات

0 $329.0B $331.9B

CAD CAD واردات

0 C$ 64.9B C$65.23B

CAD CAD صادرات

0 C$ 66.2B C$66.62B

CAD CAD موازنه تجاری

0 C$1.5B C$1.39B

5:30 بعد از ظهر
USD USD سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل

0 0.5% 1.1%

USD USD تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای

0 1.6% 1.4%

USD USD مجموع فروش خودرو

0 15.5M

6:00 بعد از ظهر
USD USD EIA تغییر سهام گازطبیعی

0 68Bcf 92Bcf

7:00 بعد از ظهر
USD USD مزایده بیل هشت هفته ای

0 5.275%

USD USD مزایده بیل چهار هفته ای

0 5.275%

7:30 بعد از ظهر
USD USD نرخ وام مسکن 30 ساله

0 7.17%

USD USD نرخ وام مسکن 15 ساله

0 6.44%

EUR EUR ثبت نام خودرو جدید (تغییرات سالیانه)

0 6.9% -3.7%

EUR EUR ثبت نام خودرو جدید (تغییرات سالیانه)

0 -5.0% -13.5%

CAD CAD حراج اوراق قرضه 2 ساله

0 4.244%

11:45 بعد از ظهر
EUR EUR سخنرانی خط بانک مرکزی اروپا

0

جمعه 14 اردیبهشت

2:30 قبل از ظهر
AUD AUD فینال PMI خدمات بانک جودو

0 54.2 54.4

AUD AUD فینال PMI ترکیبی بانک جودو

0 53.6 53.3

3:30 قبل از ظهر
EUR EUR ارتدوکس جمعه خوب

0

USD USD روز کارگر

0

EUR EUR ارتدوکس جمعه خوب

0

JPY JPY Constitution Memorial Day

0

EUR EUR ارتدوکس جمعه خوب

0

CNY CNY روز اول ماه مه

0

3:31 قبل از ظهر
EUR EUR AIB PMI خدمات

0 56 56.6

5:00 قبل از ظهر
AUD AUD تغییرات ماهیانه وام مسکن

0 1% 1.6%

AUD AUD وام سرمایه گذاری در بخش مسکن

0 0.7% 1.2%

10:15 قبل از ظهر
EUR EUR (تغییرات ماهیانه) تولیدات صنعتی

0 0.3% 0.2%

EUR EUR موازنه بودجه

0 €-52.0B €-44.03B

10:30 قبل از ظهر
EUR EUR (ورود توریست (تغییرات سالیانه

0 21% 15.9%

EUR EUR تغییر نرخ بیکاری

0 -68.0K -33.4K

11:30 قبل از ظهر
EUR EUR نرخ بیکاری

0 7.5% 7.5%

12:00 بعد از ظهر
GBP GBP S&P Global Composite PMI Final

0 54 52.8

GBP GBP S&P Global Services PMI Final

0 54.9 53.1

EUR EUR موازنه تجاری

0 € 260M €-990.5M

12:30 بعد از ظهر
EUR EUR نرخ بیکاری

0 6.5% 6.5%

EUR EUR نرخ بیکاری

0 6.40% 6.4%

2:00 بعد از ظهر
EUR EUR موازنه بودجه

0 €-3.0B €-1.7B

3:45 بعد از ظهر
EUR EUR نرخ وام حاشیه ای

0

EUR EUR سپرده نرخ تسهیلات

0

4:00 بعد از ظهر
USD USD صورت های پرداخت توليد

0 5K 0K

USD USD تغییرات ماهیانه متوسط درآمد ساعتی

0 0.3% 0.3%

USD USD نرخ مشارکت

0 62.7% 62.7%

USD USD میانگین ساعات کار در هفته

0 34.4 34.4

USD USD نرخ بیکاری U-6

0 7.3% 7.3%

USD USD تغییرات سالیانه متوسط درآمد ساعتی

0 4% 4.1%

USD USD اشتغال دولتی

0 63K 71K

USD USD آمار اشتغال غیر کشاورزی

0 243K 303K

USD USD نرخ بیکاری

0 3.8% 3.8%

USD USD صورت پرداخت های خصوصی

0 181K 232K

5:00 بعد از ظهر
CAD CAD PMI خدمات جهانی S&P

0 47.7 46.4

CAD CAD S&P Global Composite PMI

0 47.5 47

5:15 بعد از ظهر
USD USD S&P Global Composite PMI Final

0 50.9 52.1

USD USD S&P Global Services PMI Final

0 50.9 51.7

5:30 بعد از ظهر
USD USD قیمت خدمات ISM

0 53.5 53.4

USD USD سفارشات جدید خدمات ISM

0 53 54.4

USD USD استخدام خدمات ISM

0 48.6 48.5

USD USD فعالیت تجاری خدمات ISM

0 56.4 57.4

USD USD PMI خدمات ISM

0 52.0 51.4

8:30 بعد از ظهر
USD USD تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز

0 506

USD USD تعداد کل دکل های بیکر هیوز

0 613

شنبه 15 اردیبهشت

3:15 قبل از ظهر
USD USD سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو

0

USD USD گفتار گولزبی فدرال رزرو

0

3:30 قبل از ظهر
JPY JPY Greenery Day

0

EUR EUR Declaration of Independence Day

0

CNY CNY روز اول ماه مه

0

یکشنبه 16 اردیبهشت

3:30 قبل از ظهر
JPY JPY Children’s Day

0

EUR EUR روز رهایی

0

CNY CNY روز اول ماه مه

0

دوشنبه 17 اردیبهشت

3:30 قبل از ظهر
EUR EUR عید پاک ارتدوکس دوشنبه

0

EUR EUR روز عروج عیسی به اسمان

0

EUR EUR عید پاک ارتدوکس دوشنبه

0

EUR EUR روز اول ماه مه

0

EUR EUR عید پاک ارتدوکس دوشنبه

0

GBP GBP اول ماه مه جشن

0

JPY JPY Children’s Day (Substitute Holiday)

0

5:00 قبل از ظهر
AUD AUD تغييرات ماهيانه پايه تورم TD-MI

0 0.3% 0.1%

AUD AUD آگهی های شغلی ANZ-Indeed (ماهانه)

2 1.1% -1%

5:15 قبل از ظهر
CNY CNY Caixin شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات

52 52.5 52.7

CNY CNY Caixin شاخص مدیران خرید (پی ام آی) کامپوزیت

52 52.5 52.7

8:30 قبل از ظهر
EUR EUR (تغییرات ماهیانه) تولیدات صنعتی

1 2% 2.3%

EUR EUR (تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه

-5 -3.2% -5.5%

10:45 قبل از ظهر
EUR EUR PMI کامپوزیت HCOB

55 54.6 55.3

EUR EUR PMI خدمات HCOB

56 56 56.1

11:15 قبل از ظهر
EUR EUR PMI کامپوزیت HCOB

52 52.4 53.5

EUR EUR PMI خدمات HCOB

54 54.7 54.6

11:20 قبل از ظهر
EUR EUR خدمات HCOB PMI نهایی

51 50.5 48.3

EUR EUR HCOB - کامپوزیت - PMI - نهایی

50 49.9 48.3

11:25 قبل از ظهر
EUR EUR خدمات HCOB PMI نهایی

53 53.3 50.1

EUR EUR HCOB - کامپوزیت - PMI - نهایی

50 50.5 47.7

11:30 قبل از ظهر
EUR EUR خدمات HCOB PMI نهایی

53 52.9 51.5

EUR EUR HCOB - کامپوزیت - PMI - نهایی

51 51.4 50.3

12:30 بعد از ظهر
EUR EUR (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه

0 -7.7% -8.3%

EUR EUR (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه

0 -0.4% -1%

3:00 بعد از ظهر
EUR EUR Bundesbank President Nagel Speech

0

3:55 بعد از ظهر
CHF CHF SNB Jordan Speech

0

4:00 بعد از ظهر
CAD CAD دستمزد ساعتی متوسط (سالانه)

0 4.9% 5%

4:30 بعد از ظهر
EUR EUR BTF مزایده شش ماهه

0 3.71%

EUR EUR BTF مزایده دوازده ماهه

0 3.488%

EUR EUR BTF مزایده سه ماهه

0 3.8%

7:00 بعد از ظهر
USD USD مزایده بیل شش ماهه

0 5.165%

USD USD سه ماهه Bill مزایده

0 5.250%

8:20 بعد از ظهر
USD USD سخنرانی Fed Barkin

0

8:30 بعد از ظهر
USD USD سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو

0

9:30 بعد از ظهر
USD USD Loan Officer Survey

0

سه شنبه 18 اردیبهشت

2:31 قبل از ظهر
GBP GBP میزان خرده فروشی BRC فروش مانیتور (سالانه)

0 1.6% 3.2%

3:30 قبل از ظهر
EUR EUR Orthodox Easter Tuesday

0

4:00 قبل از ظهر
JPY JPY خدمات نهایی بانک جیبون PMI

0 54.6 54.1

JPY JPY شاخص مدیران خریدکامپوزیت نهایی-بانک جیبون

0 52.6 51.7

5:00 قبل از ظهر
AUD AUD خرده فروشی نهایی (ماهانه)

0 -0.2% 0.2%

8:00 قبل از ظهر
EUR EUR (نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه

0 2.7% 3.1%

EUR EUR (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم

0 0.6% 0.5%

EUR EUR CPI

0 128.58

AUD AUD RBA اعلام نرخ بهره

0 4.35% 4.35%

9:00 قبل از ظهر
AUD AUD کنفرانس مطبوعاتی RBA

0

9:15 قبل از ظهر
CHF CHF نرخ بیکاری

0 2.4% 2.4%

9:30 قبل از ظهر
EUR EUR موازنه تجاری

0 €22.4B €21.4B

EUR EUR تغییرات ماهیانه صادرات

0 -2%

EUR EUR تغییرات ماهیانه واردات

0 3.2%

EUR EUR تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای

0 -0.1% 0.2%

GBP GBP Halifax تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن

0 0.2% -1%

GBP GBP Halifax تغییرات سالیانه شاخص قیمت مسکن

0 0.1% 0.3%

10:15 قبل از ظهر
EUR EUR (تغییرات فصلی) فیش حقوقی غیر زراعی خصوصی مقدماتی

0 0% -0.1%

EUR EUR حساب جاری

0 € -1.9B €0.9B

EUR EUR موازنه تجاری

0 €-5B €-5.2B

EUR EUR صادرات

0 €51.9B €51.1B

EUR EUR واردات

0 €58.5B €56.296B

EUR EUR ذخایر ارزی خارجی

0 €238.9B

10:30 قبل از ظهر
EUR EUR قیمت عمده فروشی ( تغییرات سالانه)

0 -0.8% -2%

EUR EUR قیمت عمده فروشی (ماهانه)

0 0.4% -0.7%

EUR EUR (خرده فروشی (تغییرات سالیانه

0 -4.3% 5.3%

EUR EUR (خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه

0 0.4% 0.9%

11:00 قبل از ظهر
EUR EUR PMI ساخت و ساز HCOB

0 43.8 42.4

EUR EUR PMI ساخت و ساز HCOB

0 43 41

EUR EUR PMI ساخت و ساز HCOB

0 40 38.3

EUR EUR PMI ساخت و ساز HCOB

0 50.5 50.3

11:30 قبل از ظهر
GBP GBP فروش خودرو جدید (سالانه)

0 12.0% 10.4%

CNY CNY ذخایر ارزی خارجی

0 $3.3T $3.246T

12:00 بعد از ظهر
GBP GBP S&P Global Construction PMI

0 51.1 50.2

12:30 بعد از ظهر
EUR EUR (خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه

0 0.6% -0.5%

EUR EUR (خرده فروشی (تغییرات سالیانه

0 -0.3% -0.7%

1:10 بعد از ظهر
EUR EUR مزایده Letras شش ماهه

0 3.621%

EUR EUR مزایده Letras دوازده ماهه

0 3.423%

1:30 بعد از ظهر
EUR EUR (تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه

0 -3.8% -0.3%

EUR EUR (تغییرات ماهیانه) تولیدات صنعتی

0 -0.1% 2.8%

4:00 بعد از ظهر
GBP GBP BoE Hall Speech

0

4:25 بعد از ظهر
USD USD Redbook تغییرات سالیانه

0 5.5%

4:30 بعد از ظهر
USD USD قیمت خودروهای دست دوم (سالانه)

0 -14.7%

USD USD قیمت خودروهای دست دوم (ماهانه)

0 -0.4%

5:30 بعد از ظهر
CAD CAD فصلی - Ivey شاخص مدیران خرید (پی ام آی)

0 58.1 57.5

USD USD (تغییرات سالیانه) نرخ تورم

0 1.55% 1.66%

USD USD RCM/TIPP Economic Optimism Index

0 44.1 43.2

6:30 بعد از ظهر
NZD NZD شاخص قیمت جهانی تجارت لبنیات

0 0.1%

7:00 بعد از ظهر
USD USD سخنرانی Kashkari رئیس فدرال‌رزرو ایالت مینا پلیس

0

USD USD مزایده اسکناس ۴۲ روزه

0 5.285%

8:30 بعد از ظهر
USD USD مزایده Note سه ساله

0 4.548%

EUR EUR Bundesbank President Nagel Speech

0

10:30 بعد از ظهر
USD USD مصرف کننده تغییر اعتباری

0 $16.5B $14.12B

چهارشنبه 19 اردیبهشت

12:00 قبل از ظهر
USD USD (API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا

0 4.906M

3:30 قبل از ظهر
EUR EUR روز پیروزی در اروپا

0

EUR EUR Liberation of the Republic

0

5:00 قبل از ظهر
AUD AUD مجوزهای ساختمانی (سالانه) Prel

0 -0.7%

7:05 قبل از ظهر
JPY JPY JGB مزایده ده ساله

0 0.753%

8:00 قبل از ظهر
EUR EUR (محصولات تولیدی (تغییرات ماهیانه

0 -0.4% 1.4%

8:30 قبل از ظهر
EUR EUR (تغییرات سالیانه) نرخ تورم

0 2.6% 3.9%

EUR EUR (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم

0 0.7% 0.4%

EUR EUR CPI

0 296.96

EUR EUR (تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه

0 -1.0% 1.3%

9:30 قبل از ظهر
EUR EUR موازنه تجاری

0 € -0.03B €-0.72B

EUR EUR (تغییرات ماهیانه) تولیدات صنعتی

0 -1.1% 2.1%

10:30 قبل از ظهر
EUR EUR (تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه

0 1.2% 1.5%

EUR EUR موازنه تجاری

0 € 450.0M €724.4M

EUR EUR جلسه سیاست های غیر پولی - بانک مرکزی اروپا

0

11:30 قبل از ظهر
EUR EUR (خرده فروشی (تغییرات سالیانه

0 -0.4% 2.4%

EUR EUR (خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه

0 0.2% 0.1%

12:30 بعد از ظهر
GBP GBP نرخ وام مسکن BBA

0 7.9% 7.92%

GBP GBP 30-Year Green Gilt Auction

0 4.565%

1:00 بعد از ظهر
EUR EUR (تغییرات ماهیانه) تولیدات صنعتی

0 1.1% -2.7%

EUR EUR (تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه

0 -2.6% -12.7%

1:30 بعد از ظهر
EUR EUR (تغییرات سالیانه) نرخ تورم

0 3.0% 3.1%

EUR EUR (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم

0 0.1% 0.2%

EUR EUR (تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه

0 5% -34.9%

EUR EUR نرخ بیکاری

0 6.60% 6.6%

1:40 بعد از ظهر
EUR EUR سه ماهه Bill مزایده

0 3.768%

EUR EUR مزایده بیل شش ماهه

0 3.674%

2:30 بعد از ظهر
USD USD شاخص خرید MBA

0 141.7

USD USD شاخص بازپرداخت وام مسکن MBA

0 456.9

USD USD MBA درخواست رهن

0 -2.3%

USD USD شاخص بازار وام مسکن MBA

0 192.1

USD USD MBA نرخ وام رهنی ۳۰ ساله

0 7.29%

5:30 بعد از ظهر
USD USD تغییرات ماهیانه موجودی انبارهای عمده فروشی

0 -0.4% 0.5%

USD USD (تغییرات سالیانه) نرخ تورم

0 0.84% 0.77%

USD USD (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم

0 -0.1% 0.06%

6:00 بعد از ظهر
USD USD EIA Heating Oil Stocks Change

0 -0.179M

USD USD EIA Refinery Crude Runs Change

0 -0.23M

USD USD EIA Crude Oil Stocks Change

0 7.265M

USD USD EIA Gasoline Stocks Change

0 0.344M

USD USD EIA Crude Oil Imports Change

0 1.536M

USD USD EIA Cushing Crude Oil Stocks Change

0 1.089M

USD USD EIA Distillate Fuel Production Change

0 -0.271M

USD USD EIA Distillate Stocks Change

0 -0.732M

USD USD EIA Gasoline Production Change

0 0.254M

6:30 بعد از ظهر
USD USD Fed Jefferson Speech

0

7:00 بعد از ظهر
USD USD 17-Week Bill Auction

0 5.245%

7:30 بعد از ظهر
CAD CAD حراج اوراق قرضه 5 ساله

0 3.613%

8:30 بعد از ظهر
USD USD مزایده Note ده ساله

0 4.560%

9:00 بعد از ظهر
USD USD Fed's Lisa Cook

0

پنج شنبه 20 اردیبهشت

2:31 قبل از ظهر
GBP GBP تراز قیمت مسکن RICS

0 4% -4%

3:00 قبل از ظهر
JPY JPY پرداخت اضافه کاری (سالانه)

0 -0.6% -1%

JPY JPY تغییرات سالیانه متوسط درآمد نقدی

0 1.5% 1.8%

3:20 قبل از ظهر
JPY JPY سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها

0

JPY JPY سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی

0

JPY JPY ذخایر ارزی خارجی

0 $1290.6B

JPY JPY خلاصه نظرات BoJ

0

3:30 قبل از ظهر
EUR EUR روز عروج عیسی به اسمان

0

EUR EUR Anniversary of Robert Schumans Declaration

0

EUR EUR روز عروج عیسی به اسمان

0

EUR EUR روز عروج عیسی به اسمان

0

EUR EUR روز عروج عیسی به اسمان

0

EUR EUR روز عروج عیسی به اسمان

0

EUR EUR روز اروپا

0

EUR EUR روز عروج عیسی به اسمان

0

CHF CHF روز عروج عیسی به اسمان

0

5:00 قبل از ظهر
AUD AUD مجوزهای ساختمانی (ماهانه) نهایی

0 1.9% -0.9%

AUD AUD تاییدیه خانه خصوصی (ماهانه) نهایی

0 3.8% 12.4%

6:30 قبل از ظهر
CNY CNY تغییرات سالیانه صادرات

0 1% -7.5%

CNY CNY (واردات (تغییرات سالیانه

0 6% -1.9%

CNY CNY موازنه تجاری

0 $75B $58.55B

7:05 قبل از ظهر
JPY JPY مزایده بیل شش ماهه

0 0.0418%

8:30 قبل از ظهر
JPY JPY شاخص همزمان ابتدایی

0 111 111.6

JPY JPY شاخص اقتصادی مقدم ابتدایی

0 111 111.8

9:30 قبل از ظهر
EUR EUR (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم

0 0.2% -0.2%

EUR EUR (تغییرات سالیانه) نرخ تورم

0 0.2% 0%

EUR EUR CPI

0 152.79

10:30 قبل از ظهر
EUR EUR موازنه تجاری

0 €592.0M €649.4M

11:25 قبل از ظهر
EUR EUR ECB مک کال سخنرانی

0

12:10 بعد از ظهر
EUR EUR 10-Year Index-Linked Obligacion Auction

0 1.199%

EUR EUR تعهد حراج

0

EUR EUR حراج Bonos

0

EUR EUR Bonos مزایده پنج ساله

0 2.848%

EUR EUR تعهد حراج 15 ساله

0 3.531%

EUR EUR 8-Year Obligacion Auction

0 2.976%

12:40 بعد از ظهر
EUR EUR BOT مزایده دوازده ماهه

0 3.532%

1:30 بعد از ظهر
EUR EUR (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم

0 0.1% 0.5%

EUR EUR تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی

0 0.2% 0.3%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی

0 1.6% 1.7%

EUR EUR (تغییرات سالیانه) نرخ تورم

0 2.8% 2.9%

EUR EUR CPI

0

2:30 بعد از ظهر
GBP GBP (BoE) اعلام نرخ بهره بانک انگلیس

0 5.25% 5.25%

GBP GBP گزارش سیاست پولی BoE

0

GBP GBP صورت جلسه نشت کمیته سیاست پولی

0

GBP GBP رای گیری کمیته سیاست گذاری پولی بانک انگلیس

0 0/9 1/9

GBP GBP BoE رای بدون تغییر کمیته سیاست های پولی

0 9/9 8/9

GBP GBP رای گیری کمیته سیاست گذاری پولی بانک انگلیس

0 0/9 0/9

3:00 بعد از ظهر
GBP GBP رئیس بانک انگلیس - Bailey سخنرانی

0

3:45 بعد از ظهر
EUR EUR Guindos- سخنرانی بانک مرکزی اروپا

0

EUR EUR ECB Cipollone Speech

0

4:00 بعد از ظهر
USD USD میانگین مطالبات بیکاری 4 هفته ای

0 209.75K 210K

USD USD تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار

0 210K 208K

USD USD تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری

0 1895.0K 1774K

4:45 بعد از ظهر
GBP GBP رئیس بانک انگلیس - Bailey سخنرانی

0

5:30 بعد از ظهر
CAD CAD بررسی سیستم مالی BoC

0

6:00 بعد از ظهر
USD USD EIA تغییر سهام گازطبیعی

0 59Bcf

7:00 بعد از ظهر
USD USD مزایده بیل چهار هفته ای

0 5.275%

USD USD مزایده بیل هشت هفته ای

0 5.270%

7:30 بعد از ظهر
USD USD نرخ وام مسکن 15 ساله

0

USD USD نرخ وام مسکن 30 ساله

0

7:45 بعد از ظهر
GBP GBP سخنرانی قرص BoE

0

8:30 بعد از ظهر
USD USD مزایده اوراق قرضه سی ساله

0 4.671%

جمعه 21 اردیبهشت

2:00 قبل از ظهر
NZD NZD Business NZ شاخص مدیران خرید

0 48.5 47.1

3:00 قبل از ظهر
JPY JPY تغییرات ماهیانه مخارج خانوار

0 -0.3% 1.4%

JPY JPY تغییرات سالیانه مخارج خانوار

0 -2.4% -0.5%

3:20 قبل از ظهر
JPY JPY تغییرات سالیانه وام دهی بانکی

0 3.1% 3.2%

JPY JPY حساب جاری

0 ¥3489.6B ¥2644.2B

3:30 قبل از ظهر
USD USD Mothers’ Day

0

7:05 قبل از ظهر
JPY JPY سه ماهه Bill مزایده

0 0.0259%

JPY JPY 30 ساله JGB Auctions

0 1.808%

8:30 قبل از ظهر
EUR EUR موازنه تجاری

0 € -200M €-202M

JPY JPY بررسی ناظران اقتصاد جاری

0 50.4 49.8

JPY JPY بررسی ناظران اقتصاد چشم انداز

0 51.3 51.2

9:30 قبل از ظهر
EUR EUR موازنه تجاری

0 € -0.37B €-0.214B

EUR EUR (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه

0 0.4% -0.6%

EUR EUR (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه

0 -0.5% -3.4%

GBP GBP (تولید ناخالص داخلی (تغییرات سالیانه

0 0.1% -0.2%

GBP GBP تراز تجاری کالاهای غیر آمریکایی

0 £-2.7B £-2.9B

GBP GBP (تغییرات ماهیانه) تولیدات صنعتی

0 -0.5% 1.1%

GBP GBP (تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه

0 -0.6% 1.4%

GBP GBP (محصولات تولیدی (تغییرات ماهیانه

0 -0.5% 1.2%

GBP GBP (تولید (تغییرات سالیانه

0 0.1% 2.7%

GBP GBP (تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه

0 1.8% -2%

GBP GBP موازنه تجاری

0 £ -2.1B £-2.291B

GBP GBP تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی

0 0.5% -0.2%

GBP GBP تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی

0 0.4% -0.3%

GBP GBP سرمایه گذاری بازرگانی QoQ Prel

0 1.9% 1.4%

GBP GBP سرمایه گذاری بازرگانی (سالانه) Prel

0 0.3% 2.8%

GBP GBP تغییرات ماهیانه تولید ناخالص داخلی

0 0.1% 0.1%

GBP GBP تولید ناخالص داخلی 3 ماه متوسط

0 0.4% 0.2%

GBP GBP تغییرات سالیانه سفارشات ساخت و ساز

0 13% -30.2%

GBP GBP تراز تجاری کالا

0 £-14.5B £-14.21B

10:30 قبل از ظهر
EUR EUR (تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه

0 1.8% 0%

EUR EUR (تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه

0 -2.0% -5.1%

EUR EUR (تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه

0 0.3% -0.4%

CNY CNY فروش خودرو (سالانه)

0 13.0% 9.9%

EUR EUR ECB Cipollone Speech

0

11:30 قبل از ظهر
EUR EUR نظرسنجی ECB از پیش بینی کنندگان حرفه ای

0

EUR EUR (تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه

0 -1.4% -3.1%

EUR EUR (تغییرات ماهیانه) تولیدات صنعتی

0 0.3% 0.1%

12:00 بعد از ظهر
EUR EUR (تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه

0 2.7% 2.7%

12:15 بعد از ظهر
EUR EUR سخنرانی الدرسون- بانک مرکزی اروپا

0

12:30 بعد از ظهر
EUR EUR موازنه تجاری

0 € -2.5B €-3B

EUR EUR (تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه

0 3.3% 1.6%

EUR EUR موازنه تجاری

0 € -446M €-598.1M

EUR EUR موازنه تجاری

0 €-190.0M €-175M

EUR EUR (تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه

0 -4.0% -5.2%

CNY CNY حساب جاری Prel

0 $ 83B $56.2B

12:40 بعد از ظهر
EUR EUR حراج 15 ساله BTP

0 4.16%

EUR EUR حراج 20 ساله BTP

0 4.38%

EUR EUR BTP مزایده دو ساله

0 3.32%

EUR EUR BTP مزایده سی ساله

0

EUR EUR BTP مزایده هفت ساله

0 3.53%

1:30 بعد از ظهر
EUR EUR (فروش صنعتی (تغییرات سالیانه

0 -2.3% -3.6%

EUR EUR (فروش صنعتی (تغییرات ماهیانه

0 2.5% -3.1%

EUR EUR موازنه تجاری

0 € -1830M €-2356M

EUR EUR موازنه تجاری

0 € -640M €-240.2M

EUR EUR (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم

0 0.5% 1.2%

EUR EUR (تغییرات سالیانه) نرخ تورم

0 1.1% 0.9%

EUR EUR CPI

0 145.1

EUR EUR CPI

0 120.978

2:45 بعد از ظهر
GBP GBP سخنرانی قرص BoE

0

3:00 بعد از ظهر
EUR EUR ECB ملاقات حسابرسی سیاست پولی

0

3:30 بعد از ظهر
GBP GBP NIESR ردیاب تولید ناخالص داخلی ماهانه

0 0.3% 0.4%

4:00 بعد از ظهر
CAD CAD تغییر اشتغال تمام وقت

0 -0.7K

CAD CAD تغییر اشتغال پاره وقت

0 -1.6K

CAD CAD نرخ مشارکت

0 65.3% 65.3%

CAD CAD تغییر اشتغال

0 17.5K -2.2K

CAD CAD نرخ بیکاری

0 6.2% 6.1%

4:30 بعد از ظهر
USD USD سخنرانی فدرال رزرو بومن

0

5:30 بعد از ظهر
USD USD شرایط کنونی مقدماتی میشیگان

0 79.5 79

USD USD انتظارات تورمی مقدماتی میشیگان

0 3.1% 3.2%

USD USD تمایلات مصرف کننده مقدماتی میشیگان

0 77 77.2

USD USD انتظارات تورمی مقدماتی پنج ساله میشیگان

0 3.0% 3%

USD USD انتظارات مصرف کننده مقدماتی میشیگان

0 77.3 76

6:00 بعد از ظهر
CAD CAD Senior Loan Officer Survey

0

6:30 بعد از ظهر
EUR EUR (تغییرات سالیانه) نرخ تورم

0 2.3% 2.3%

7:30 بعد از ظهر
USD USD WASDE گزارش

0

8:15 بعد از ظهر
USD USD گفتار گولزبی فدرال رزرو

0

8:30 بعد از ظهر
USD USD تعداد کل دکل های بیکر هیوز

0 605

USD USD تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز

0 499

9:00 بعد از ظهر
USD USD سخنرانی فدرال بار

0

9:30 بعد از ظهر
USD USD صورت حساب بودجه ماهانه

0 $265.5B $-236B

شنبه 22 اردیبهشت

3:30 قبل از ظهر
CNY CNY روز اول ماه مه

0

5:00 قبل از ظهر
CNY CNY (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم

0 0.5% -1%

CNY CNY (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه

0 -2.3% -2.8%

CNY CNY (تغییرات سالیانه) نرخ تورم

0 0.1% 0.1%

11:30 قبل از ظهر
CNY CNY وام های Yuan جدید

0 CNY1200B CNY3090B

CNY CNY برجسته رشد وام (سالانه)

0 9.6% 9.6%

CNY CNY (تغییرات سالیانه) M2 عرضه پول

0 8.3% 8.3%

یکشنبه 23 اردیبهشت

3:30 قبل از ظهر
EUR EUR انتخابات ریاست جمهوری

0

دوشنبه 24 اردیبهشت

2:00 قبل از ظهر
NZD NZD NZ PSI خدمات

0 49.1 47.5

NZD NZD کامپوزیت NZ PCI

0 48.7 46.8

2:15 قبل از ظهر
NZD NZD (تورم مواد غذایی (تغییرات سالیانه

0 1.0% 0.7%

3:30 قبل از ظهر
EUR EUR نشست گروه یورو

0

3:31 قبل از ظهر
EUR EUR شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز

0 47.5 47.4

EUR EUR شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز

0 49

5:00 قبل از ظهر
AUD AUD NAB اطمینان کسب و کار

0 2 1

6:30 قبل از ظهر
NZD NZD انتظارات تورم کسب و کار

0 2% 2.5%

8:30 قبل از ظهر
EUR EUR حساب جاری

0 € -0.52B €-0.6B

10:30 قبل از ظهر
CHF CHF ضریب اطمینان مصرف کننده

0 -36 -38

1:00 بعد از ظهر
EUR EUR Bubill مزایده ۱۲ ماهه

0 3.4478%

1:30 بعد از ظهر
EUR EUR (نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه

0 2.2% 2.3%

EUR EUR (نرخ تورم نهایی (تغییرات ماهیانه

0 0.5% 2%

EUR EUR حساب جاری

0 € -70M €28M

4:00 بعد از ظهر
CAD CAD (تغییرات ماهیانه)مجوزساخت

0 7.5% 9.3%

4:15 بعد از ظهر
EUR EUR حساب جاری

0 € 26.5B €29.8B

4:30 بعد از ظهر
EUR EUR BTF مزایده شش ماهه

0

EUR EUR BTF مزایده دوازده ماهه

0

EUR EUR BTF مزایده سه ماهه

0

USD USD موازنه تجاری

0 $ 240M $568.72M

6:30 بعد از ظهر
USD USD انتظارات تورم مصرف کننده

0 2.9% 3%

7:00 بعد از ظهر
USD USD مزایده بیل شش ماهه

0

USD USD سه ماهه Bill مزایده

0

سه شنبه 25 اردیبهشت

2:15 قبل از ظهر
NZD NZD هزینه کارت خرده فروشی الکترونیکی (ماهانه)

0 1.0% -0.7%

NZD NZD هزینه کارت خرده فروشی الکترونیکی (سالانه)

0 -3.2% -3%

NZD NZD تغییرات سالیانه ورود توریست

0 40% 35%

3:20 قبل از ظهر
JPY JPY (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه

0 0.7% 0.8%

JPY JPY (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه

0 0.2% 0.2%

7:05 قبل از ظهر
JPY JPY حراج 5 ساله JGB

0 0.404%

8:30 قبل از ظهر
EUR EUR (تغییرات سالیانه) نرخ تورم

0 2.2%

EUR EUR (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم

0 -0.1%

EUR EUR CPI

0

9:30 قبل از ظهر
GBP GBP نهایی QoQ بهره وری نیروی کار

0 -1.0% 0.7%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی

0 2.4% 2.3%

EUR EUR تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی

0 0.6% 0.6%

EUR EUR (نرخ تورم نهایی (تغییرات ماهیانه

0 0.5% 0.4%

EUR EUR (نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه

0 2.2% 2.2%

EUR EUR CPI

0

GBP GBP میانگین درآمد به استثنای پاداش (3 ماه/سال)

0 5.9% 6%

GBP GBP میانگین درآمد شامل پاداش (3 ماه/سال)

0 5.5% 5.6%

GBP GBP نرخ بیکاری

0 4.2% 4.2%

GBP GBP تغییر تعداد مدعیان بیکاری

0 10.9K

GBP GBP تغییر اشتغال

0 80.0K -156K

GBP GBP تغییرات فصلی بهره وری نیروی کارابتدایی

0

GBP GBP حقوق و دستمزد HMRC تغییر می کند

0 30.0K -67K

10:00 قبل از ظهر
CHF CHF سازنده و واردات قیمت (سالانه)

0 -2.1% -2.1%

CHF CHF سازنده و قیمت واردات (ماهیانه)

0 0.2% 0.1%

10:30 قبل از ظهر
EUR EUR (نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه

0 3.3% 3.2%

EUR EUR (نرخ تورم نهایی (تغییرات ماهیانه

0 0.7% 0.8%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی

0 3.4% 3.3%

EUR EUR تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی

0 0.6% 1.4%

EUR EUR (نرخ هسته تورم نهایی (تغییرات سالیانه

0 2.9% 3.3%

EUR EUR CPI

0

EUR EUR (تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته

0 2.7%

EUR EUR (تغییرات ماهیانه)نرخ تورم هسته

0 0.1%

EUR EUR (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم

0 0.1%

EUR EUR حساب جاری

0 €560.4M

EUR EUR (تغییرات سالیانه) نرخ تورم

0 2.3%

12:10 بعد از ظهر
EUR EUR Letras مزایده سه ماهه

0 3.597%

EUR EUR حراج 9 ماهه Letras

0 3.507%

12:30 بعد از ظهر
EUR EUR (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم

0

EUR EUR (نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه

0

EUR EUR (تغییرات سالیانه) نرخ تورم

0

EUR EUR شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW

0 45 42.9

EUR EUR شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW

0 43.9

EUR EUR شرایط فعلی ZEW

0 -77 -79.2

GBP GBP 50-Year Index-Linked Treasury Gilt Auction

0

1:00 بعد از ظهر
EUR EUR Schatz مزایده دو ساله

0 2.91%

1:30 بعد از ظهر
USD USD NFIB شاخص خوش بینی کسب و کار

0 88.5

4:00 بعد از ظهر
USD USD شاخص قیمت تولید کننده خالص (تغییرات سالیانه)

0 2.4%

USD USD تغییرات ماهیانه خالص PPI

0 0.2%

USD USD (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه

0 2.1%

USD USD (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه

0 0.2%

CAD CAD عمده فروش نهایی (تغییرات ماهیانه)

0 -1.3% 0%

USD USD PPI سابق غذا، انرژی و تجارت (ماهانه)

0 0.3%

USD USD PPI سابق غذا، انرژی و تجارت (سالانه)

0 2.8%

USD USD PPI سابق غذا، انرژی و تجارت

0 131.0

USD USD PPI

0 143.7

4:25 بعد از ظهر
USD USD Redbook تغییرات سالیانه

0

6:30 بعد از ظهر
USD USD کل بدهی خانوار

0 $17.5T

7:00 بعد از ظهر
USD USD مزایده اوراق ۵۲ هفته ای

0

چهارشنبه 26 اردیبهشت

12:00 قبل از ظهر
USD USD (API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا

0

5:00 قبل از ظهر
AUD AUD پروانه های ساختمانی (سالانه) نهایی

0 -0.7%

AUD AUD (تغییرات فصلی) شاخص قیمت دستمزد

0 0.9% 0.9%

AUD AUD (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت دستمزد

0 4.2% 4.2%

CNY CNY اعلامیه MLF یک ساله PBoC

0 2.5% 2.5%

8:30 قبل از ظهر
EUR EUR نرخ بیکاری

0 6.4% 6.3%

EUR EUR (تولید ناخالص داخلی (تغییرات سالیانه

0 0.8%

EUR EUR تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی

0 0.2% -0.7%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی

0 -1.0% -1.8%

9:30 قبل از ظهر
JPY JPY سفارشات ابزار ماشین (تغییرات سالیانه)

0 -8.5%

10:15 قبل از ظهر
EUR EUR (نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه

0 2.2% 2.3%

EUR EUR (نرخ تورم نهایی (تغییرات ماهیانه

0 0.5% 0.2%

EUR EUR تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی

0 0.6% 0.2%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی

0 2.4% 2.4%

10:30 قبل از ظهر
EUR EUR CPI

0

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی

0 1.8%

EUR EUR تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی

0 0.6% 0.3%

11:00 قبل از ظهر
EUR EUR مصرف خانگی (سالانه)

0 -0.8% -0.3%

EUR EUR تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی

0 0.2% 0.4%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی

0 -0.3% -0.4%

EUR EUR موازنه تجاری

0 € 15.9B €11.73B

12:00 بعد از ظهر
EUR EUR (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات سالیانه

0 1.5% 2.2%

EUR EUR نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی)

0 0.5% 1.1%

12:30 بعد از ظهر
EUR EUR (تغییرات ماهیانه) تولیدات صنعتی

0 0.1% 0.8%

EUR EUR (تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه

0 -5.2% -6.4%

EUR EUR (تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه

0 2.2% 0%

EUR EUR تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین

0 0.3% -0.1%

EUR EUR تغییراشتغال فصلی ابتدایی

0 0.1% 0.3%

EUR EUR تغییراشتغال ابتدایی (سالانه)

0 1.2%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین

0 0.4% 0.1%

EUR EUR (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم

0 0.5%

EUR EUR (تغییرات سالیانه) نرخ تورم

0 5.5%

EUR EUR تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی

0 0.4% 0.6%

EUR EUR (نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه

0 6%

GBP GBP حراج 10 ساله طلایی سبز

0

1:00 بعد از ظهر
EUR EUR حراج بوندسی ساله

0 2.62%

1:30 بعد از ظهر
EUR EUR قیمت ملک مسکونی (ماهیانه)

0 0.3%

EUR EUR قیمت ملک مسکونی (سالانه)

0 6.1%

2:30 بعد از ظهر
USD USD شاخص خرید MBA

0

USD USD MBA درخواست رهن

0

USD USD MBA نرخ وام رهنی ۳۰ ساله

0

USD USD شاخص بازار وام مسکن MBA

0

USD USD شاخص بازپرداخت وام مسکن MBA

0

3:45 بعد از ظهر
CAD CAD خانه های مسکونی نوساز

0 242.2K

4:00 بعد از ظهر
USD USD (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم

0 0.4%

USD USD (تغییرات ماهیانه)نرخ تورم هسته

0 0.4%

USD USD (تغییرات سالیانه) نرخ تورم

0

USD USD (تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته

0 3.8%

USD USD CPI

0 312.33

USD USD CPI از

0 312.230

USD USD نیویورک شاخص تولیدات امپایر

0 -8 -14.3

USD USD خرده فروشی گاز/خودرو (ماهانه)

0 1%

CAD CAD فروش تولید نهایی (تغییرات ماهیانه)

0 -2.8% 0.7%

USD USD (خرده فروشی (تغییرات سالیانه

0 4%

USD USD (خرده فروشی به استثنا اتومبیل (تغییرات ماهیانه

0 1.1%

USD USD (خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه

0 0.7%

4:30 بعد از ظهر
EUR EUR موازنه تجاری

0 € 1200M €3163.2M

5:30 بعد از ظهر
USD USD موجودی های خرده فروشی خودروهای قبلی (ماهانه)

0 0.4%

USD USD تغییرات ماهیانه ذخایر تجاری

0 0.2% 0.4%

USD USD NAHB شاخص بازار مسکن

0 52 51

6:00 بعد از ظهر
USD USD EIA Crude Oil Stocks Change

0

USD USD EIA Cushing Crude Oil Stocks Change

0

USD USD EIA Crude Oil Imports Change

0

USD USD EIA Refinery Crude Runs Change

0

USD USD EIA Distillate Fuel Production Change

0

USD USD EIA Gasoline Stocks Change

0

USD USD EIA Distillate Stocks Change

0

USD USD EIA Gasoline Production Change

0

USD USD EIA Heating Oil Stocks Change

0

7:00 بعد از ظهر
USD USD 17-Week Bill Auction

0

7:30 بعد از ظهر
USD USD گزارش شکست NOPA

0

11:30 بعد از ظهر
USD USD سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی

0 $88.8B

USD USD گردش کلی سرمایه خالص

0 $51.6B

USD USD Tic گردش بلند مدت خالص

0 $71.5B

پنج شنبه 27 اردیبهشت

3:10 قبل از ظهر
AUD AUD RBA Hunter Speech

0

3:20 قبل از ظهر
JPY JPY سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها

0

JPY JPY سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی

0

JPY JPY شاخص تولید ناخالص داخلی (سالانه) Prel

0 3.9%

JPY JPY تولید ناخالص داخلی سرمایه مخارج چهار ماهه Prel

0 0.8% 2%

JPY JPY تولید ناخالص داخلی GDP QoQ Prel

0 0.1% 0.2%

JPY JPY تولید ناخالص داخلی مصرف خصوصی چهار ماهه Prel

0 0.0% -0.3%

JPY JPY تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی

0 0.1% 0.1%

JPY JPY رشد GDP سالانه Prel

0 0.3% 0.4%

5:00 قبل از ظهر
AUD AUD تغییر اشتغال پاره وقت

0 -34.5K

AUD AUD نرخ مشارکت

0 66.6% 66.6%

AUD AUD تغییر اشتغال تمام وقت

0 27.9K

AUD AUD نرخ بیکاری

0 3.9% 3.8%

AUD AUD تغییر اشتغال

0 25K -6.6K

7:05 قبل از ظهر
JPY JPY حراج 20 ساله JGB

0 1.630%

JPY JPY مزایده اوراق ۵۲ هفته ای

0 0.1657%

8:00 قبل از ظهر
EUR EUR نرخ بیکاری

0 3.6%

11:30 قبل از ظهر
EUR EUR CPI نهایی

0

EUR EUR (نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه

0 0.9% 1.2%

EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی

0 1.0% 1.2%

EUR EUR (نرخ تورم نهایی (تغییرات ماهیانه

0 0.2% 0%

EUR EUR تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی

0 0.6% 1.2%

12:10 بعد از ظهر
EUR EUR حراج تعهدی مرتبط با فهرست

0

EUR EUR تعهد حراج

0

EUR EUR حراج Bonos

0

12:30 بعد از ظهر
EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی

0 1.9% 2.2%

EUR EUR موازنه تجاری

0 € 3.4B €6.034B

EUR EUR حراج 3 ساله OAT

0

EUR EUR حراج 5 ساله OAT

0

2:00 بعد از ظهر
EUR EUR مصرف خصوصی (تغییرات سالیانه)

0 2.4% 2.6%

EUR EUR فعالیت های اقتصادی (تغییرات سالیانه)

0 2.2% 2.2%

4:00 بعد از ظهر
USD USD تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری

0

USD USD تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار

0

USD USD میانگین مطالبات بیکاری 4 هفته ای

0

USD USD (قیمت های صادرات (تغییرات سالیانه

0 -1.4%

USD USD (قیمت های واردات (تغییرات سالیانه

0 0.4%

USD USD تغییرات ماهیانه قیمت های واردات

0 0.4%

USD USD تغییرات ماهیانه قیمت های صادرات

0 0.3%

USD USD پروانه های ساخت ابتدایی (ماهانه)

0 -3.7%

USD USD پروانه های ساختمانی Prel

0 1.467M

USD USD شروع ساخت و ساز مسکن (ماهیانه)

0 -14.7%

USD USD خانه های مسکونی نوساز

0 1.321M

USD USD شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا

0

USD USD شرایط تجاری فیلی فدرال رزرو

0 34.3

USD USD استخدام فیلی فدرال رزرو

0

USD USD فیلی فدرال سفارشات جدید

0

USD USD قیمت های فیلی فدرال پرداخت شد

0

USD USD شاخص فیلی فدرال CAPEX

0 20

4:45 بعد از ظهر
USD USD (محصولات تولیدی (تغییرات ماهیانه

0 0.5%

USD USD (تغییرات ماهیانه) تولیدات صنعتی

0 0.4%

USD USD (تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه

0 0%

USD USD (تولید (تغییرات سالیانه

0 0.8%

USD USD میزان استفاده ازظرفیت تولید

0 78.4%

6:00 بعد از ظهر
USD USD EIA تغییر سهام گازطبیعی

0

7:00 بعد از ظهر
USD USD مزایده بیل چهار هفته ای

0

USD USD مزایده بیل هشت هفته ای

0

7:30 بعد از ظهر
USD USD نرخ وام مسکن 15 ساله

0

USD USD نرخ وام مسکن 30 ساله

0

11:20 بعد از ظهر
USD USD سخنرانی Bostic

0

جمعه 28 اردیبهشت

2:15 قبل از ظهر
NZD NZD (ورودی شاخص قیمت تولید (تغییرات فصلی

0 0.5% 0.9%

NZD NZD تغییرات دوره ای خروجی PPI

0 0.4% 0.7%

5:00 قبل از ظهر
CNY CNY (شاخص قیمت مسکن (تغییرات سالیانه

0 -2.2%

5:30 قبل از ظهر
CNY CNY نرخ بیکاری

0 5.2%

CNY CNY (خرده فروشی (تغییرات سالیانه

0 3.1%

CNY CNY (تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه

0 4.5%

CNY CNY (تغییرات سالیانه)سرمایه گذاری ثابت دارایی (YTD)

0 4.5%

CNY CNY NBS کنفرانس مطبوعاتی

0

7:05 قبل از ظهر
JPY JPY سه ماهه Bill مزایده

0

8:00 قبل از ظهر
JPY JPY (تغییرات ماهیانه) ظرفیت مصرف

0 -0.5%

JPY JPY (تغییرات ماهیانه) تولیدات صنعتی نهایی

0 3.8% -0.6%

JPY JPY (تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی نهایی

0 -6.7% -3.9%

9:00 قبل از ظهر
EUR EUR نرخ بیکاری

0 7.40% 7.5%

10:00 قبل از ظهر
CHF CHF (تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه

0 -1.2% -0.4%

10:30 قبل از ظهر
EUR EUR تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی

0 3.4% 4.1%

EUR EUR (نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه

0 2.7%

EUR EUR تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی

0 0.2% 0.7%

EUR EUR نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه)

0 0.1%

EUR EUR (نرخ تورم نهایی (تغییرات ماهیانه

0 0.1% 0.5%

EUR EUR CPI

0

EUR EUR (نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه

0 3.5% 4.1%

11:20 قبل از ظهر
CNY CNY (حقیقی) تغییرات سالیانه سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 -26.1%

12:30 بعد از ظهر
EUR EUR (نرخ تورم نهایی (تغییرات ماهیانه

0 0.6% 0.8%

EUR EUR (نرخ هسته تورم نهایی (تغییرات سالیانه

0 2.7% 2.9%

EUR EUR (نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه

0 2.4% 2.4%

EUR EUR CPI نهایی

0 126.1 125.3

EUR EUR (نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه

0

EUR EUR (تغییرات سالیانه) نرخ تورم

0 2.7%

1:30 بعد از ظهر
EUR EUR موازنه تجاری

0 € 3.3B €5.9B

2:00 بعد از ظهر
EUR EUR حساب جاری

0 €130.0M €141.4M

4:00 بعد از ظهر
CAD CAD خرید اوراق بهادار خارجی توسط کانادایی ها

0

CAD CAD فروش خودرو موتور جدید

0 141.1K 137.69K

CAD CAD خرید اوراق بهادار خارجی

0 C$ 16.1B C$-8.78B

CAD CAD تغییرات سالیانه شاخص قیمت مسکن نو

0 -0.4%

CAD CAD تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن نو

0

5:30 بعد از ظهر
USD USD تغییرات ماهیانه شاخص پیشرو بانک مرکزی امریکا(CB)

0

8:30 بعد از ظهر
USD USD تعداد کل دکل های بیکر هیوز

0

USD USD تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز

0

شنبه 29 اردیبهشت

3:30 قبل از ظهر
EUR EUR روز عروج عیسی به اسمان

0

EUR EUR روز عروج عیسی به اسمان

0

یکشنبه 30 اردیبهشت

3:30 قبل از ظهر
EUR EUR Friday after Ascension Day

0

8:00 قبل از ظهر
JPY JPY تغییرات ماهیانه شاخص صنعت خدمات

0 1.5%

دوشنبه 31 اردیبهشت

3:30 قبل از ظهر
EUR EUR دوشنبه پنطیکاست

0

EUR EUR دوشنبه پنطیکاست

0

CAD CAD ویکتوریا روز

0

EUR EUR دوشنبه پنطیکاست

0

EUR EUR دوشنبه پنطیکاست

0

EUR EUR دوشنبه پنطیکاست

0

EUR EUR دوشنبه پنطیکاست

0

EUR EUR دوشنبه پنطیکاست

0

CHF CHF دوشنبه پنطیکاست

0

EUR EUR دوشنبه پنطیکاست

0

4:45 قبل از ظهر
CNY CNY نرخ وام نخست ۱ ساله

0 3.45% 3.45%

CNY CNY نرخ نخست وام ۵ ساله

0 3.95% 3.95%

5:30 قبل از ظهر
USD USD (تغییرات سالیانه) نرخ تورم

0 2.7%

USD USD (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم

0 -0.2%

8:30 قبل از ظهر
EUR EUR (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه

0 -3.4% -3.9%

EUR EUR (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه

0 -0.2% -0.4%

9:30 قبل از ظهر
EUR EUR (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه

0 -3.1% -2.9%

EUR EUR (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه

0 0.3% 0.2%

11:30 قبل از ظهر
EUR EUR موازنه تجاری

0 € -1.5B €-2.4B

EUR EUR (تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه

0 2.0% 5.9%

1:10 بعد از ظهر
EUR EUR نرخ بیکاری

0

1:30 بعد از ظهر
EUR EUR (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه

0 0%

EUR EUR (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه

0 -1.4%

EUR EUR ضریب اطمینان مصرف کننده

0 82.5

3:30 بعد از ظهر
EUR EUR حساب جاری

0 € -167M €-422.4M

4:15 بعد از ظهر
USD USD سخنرانی Bostic

0

4:30 بعد از ظهر
EUR EUR BTF مزایده سه ماهه

0

EUR EUR BTF مزایده شش ماهه

0

EUR EUR BTF مزایده دوازده ماهه

0

7:00 بعد از ظهر
USD USD مزایده بیل شش ماهه

0

USD USD سه ماهه Bill مزایده

0

سه شنبه 01 خرداد

3:30 قبل از ظهر
EUR EUR روز استقلال

0

4:00 قبل از ظهر
AUD AUD شاخص اطمینان مصرف کننده وستپک

0 83.1 82.4

AUD AUD تغییراطمینان مصرف کننده وستپک

0 0.9% -2.4%

5:00 قبل از ظهر
AUD AUD بانک مرکزی استرالیا صورت جلسه

0

6:30 قبل از ظهر
NZD NZD تراکنش کارت اعتباری (سالانه)

0 1.8% 1.4%

11:30 قبل از ظهر
EUR EUR حساب جاری در

0 €29.5B

EUR EUR حساب جاری

0 € 32B €31.6B

12:00 بعد از ظهر
EUR EUR (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه

0 -3.3%

12:30 بعد از ظهر
EUR EUR موازنه تجاری

0 € 27B €23.6B

EUR EUR (تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه

0 -1.8% -0.4%

EUR EUR حساب جاری

0 €-450.0M €2306M

GBP GBP حراج طلای خزانه داری 20 ساله

0 4.495%

1:00 بعد از ظهر
EUR EUR مزایده Bobl پنج ساله

0 2.41%

1:30 بعد از ظهر
EUR EUR نرخ بیکاری

0 5.6%

4:00 بعد از ظهر
CAD CAD (تغییرات ماهیانه)نرخ تورم هسته

0 0.5%

CAD CAD (تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته

0 2%

CAD CAD (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم

0 0.6%

CAD CAD (تغییرات سالیانه) نرخ تورم

0 2.9%

CAD CAD CPI Trimmed-Mean (سالانه)

0 3.1%

CAD CAD میانگین CPI (سالانه)

0 2.8%

4:25 بعد از ظهر
USD USD Redbook تغییرات سالیانه

0

4:30 بعد از ظهر
USD USD سخنرانی Fed Barkin

0

4:40 بعد از ظهر
USD USD سخنرانی Bostic

0

6:30 بعد از ظهر
NZD NZD شاخص قیمت جهانی تجارت لبنیات

0

چهارشنبه 02 خرداد

12:00 قبل از ظهر
USD USD (API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا

0

2:30 قبل از ظهر
JPY JPY Reuters Tankan شاخص

0

USD USD سخنرانی Bostic

0

3:20 قبل از ظهر
JPY JPY (واردات (تغییرات سالیانه

0 -4.9%

JPY JPY تغییرات سالیانه صادرات

0 7.3%

JPY JPY موازنه تجاری

0 ¥366.5B

JPY JPY تغییرات سالیانه سفارشات ماشین آلات

0

JPY JPY تغییرات ماهیانه سفارشات ماشین آلات

0

3:30 قبل از ظهر
EUR EUR روز استقلال

0

5:30 قبل از ظهر
NZD NZD تصمیم نرخ بهره RBNZ

0 5.5% 5.5%

6:30 قبل از ظهر
NZD NZD کنفرانس مطبوعاتی رزرو بانک نیوزیلند (RBNZ)

0

7:05 قبل از ظهر
JPY JPY حراج 40 ساله JGB

0 1.905%

8:30 قبل از ظهر
EUR EUR نرخ بیکاری

0

9:30 قبل از ظهر
EUR EUR ثبت نام خودرو جدید (تغییرات سالیانه)

0 -5.2%

GBP GBP استقراض خالص بخش دولتی

0 £-15.0B £-11.02B

GBP GBP استقراض خالص بخش عمومی بانک های سابق

0 £-16.0B £-11.9B

GBP GBP شاخص قیمت تولید کننده خروجی (سالانه)

0 0.6%

GBP GBP شاخص قیمت تولید کننده ورودی(سالانه)

0 -2.5%

GBP GBP شاخص قیمت تولید کننده ورودی(ماهانه)

0 -0.1%

GBP GBP (تغییرات ماهیانه)شاخص قیمت تولید کننده خروجی

0 0.2%

GBP GBP (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم

0

GBP GBP (تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته

0 4.2%

GBP GBP (تغییرات سالیانه) نرخ تورم

0 3.2%

GBP GBP شاخص قیمت تولید کننده خروجی هسته(تغییرات سالانه)

0 0.1%

GBP GBP شاخص قیمت تولید کننده خروجی هسته (ماهانه)

0 0.3%

GBP GBP (تغییرات سالانه)شاخص قیمت خرده فروشی

0 4.3%

GBP GBP (تغییرات ماهانه)شاخص قیمت خرده فروشی

0 0.5%

GBP GBP (تغییرات ماهیانه)نرخ تورم هسته

0 0.6%

10:30 قبل از ظهر
EUR EUR جلسه سیاست های غیر پولی - بانک مرکزی اروپا

0

11:30 قبل از ظهر
EUR EUR حساب جاری

0 € -1.6B €-3.161B

12:30 بعد از ظهر
EUR EUR ضریب اطمینان مصرف کننده

0 -6

GBP GBP مزایده پنج ساله خزانه داری

0

1:00 بعد از ظهر
EUR EUR مزایده اوراق قرضه ده ساله

0 2.54%

1:30 بعد از ظهر
EUR EUR قیمت عمده فروشی ( تغییرات سالانه)

0

EUR EUR قیمت عمده فروشی (ماهانه)

0 -0.9%

1:40 بعد از ظهر
EUR EUR سه ماهه Bill مزایده

0

EUR EUR مزایده بیل شش ماهه

0

2:30 بعد از ظهر
USD USD شاخص خرید MBA

0

USD USD MBA درخواست رهن

0

USD USD شاخص بازار وام مسکن MBA

0

USD USD MBA نرخ وام رهنی ۳۰ ساله

0

USD USD شاخص بازپرداخت وام مسکن MBA

0

4:30 بعد از ظهر
EUR EUR موازنه تجاری

0 €-400.0M €-439.7M

5:30 بعد از ظهر
USD USD تغییرات ماهیانه فروش مسکن موجود

0 -4.3%

USD USD فروش خانه موجود

0 4.19M

6:00 بعد از ظهر
USD USD EIA Heating Oil Stocks Change

0