امیرتریدر به عنوان یک ارائه‌دهنده سیگنال فارکس تابع کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است؛ توافق‌نامه زیر در خصوص استفاده صحیح و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی تدوین شده است و تایید این شرایط استفاده به منزله قبول و امضای الکترونیکی قرارداد است.

در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات، مجموعه امیرتریدر حق دارد که سرویس‌دهی به مشترک را متوقف کند. همچنین می‌تواند هرگونه سو استفاده از سرویس را به مراجع رسمی و نظارتی اعلام کند.